Azerbajdžán – exportní a investiční příležitosti.

Azerbajdžán je průmyslová země se širokou zemědělskou výrobou. Zásadní roli má těžba a zpracování ropy a plynu, chemická výroba (minerální hnojiva, syntetický kaučuk, automobilové pneumatiky atd.), strojírenství, černá i barevná […]

Azerbajdžán je průmyslová země se širokou zemědělskou výrobou. Zásadní roli má těžba a zpracování ropy a plynu, chemická výroba (minerální hnojiva, syntetický kaučuk, automobilové pneumatiky atd.), strojírenství, černá i barevná metalurgie. Je zde významné ložisko alunitu. V potravinářství je rozvinuto konzervárenství, zpracování čaje, tabáku a vinařství. V lehkém průmyslu pak zpracování bavlny, hedvábí, vlny a tkalcovství koberců.

Azerbajdžán vyváží chemickou produkci, paliva, hutnické a strojírenské výrobky (mobilní vrtné soupravy, mobilní vrtné věže, čerpadla, elektromotory, geofyzikální přístroje), výrobky lehkého průmyslu a jiné.

Do Azerbajdžánu se dováží obráběcí stroje, zemědělské stroje, automobily, oblečení, jídlo a další produkty.

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu (HS4) v roce 2014

Kód zboží Název zboží
8471 Stroje automat. zprac. dat, jednotky snímače ap
8703 Auta os. a jiná motorová vozidla pro přepravu osob
8704 Vozidla motorová pro dopravu nákladní
7013 Sklo stolní, kuchyňské aj. zboží do domácnosti
3305 Přípravky na vlasy
8479 Jiné mechanické stroje s vlastní individuální funkcí
8537 Rozvaděče, panely, rozvodné stoly a jiné
8410 Turbiny kola vodní regulátory
9405 Svítidla reklamy ukazatele apod světelné
6911 Nádobí aj. předměty pro domácnost z porcelánu

 

Perspektivní příležitosti:

 • oblast životního prostředí (čištění vody, recyklace, spalovny, rekultivace území po těžbě ropy),
 • alternativní zdroje energie,
 • zpracování zemědělské produkce, pivovary, mlékárny, pekárny,
 • zemědělská technika,
 • modernizace pozemních dopravních koridorů, zejména ropovodů, plynovodů, železniční a dopravní sítě (kolejnice, výhybky a stroje a zařízení potřebné k modernizaci a montážním pracím na rekonstrukci 600 km páteřní železnice dodává například M Steel Projects a.s. (dceřiná společnost Moravia Steel a.s.), (OHL ŽS Brno zde působí v silničním stavitelství), perspektivní je také rekonstrukce civilních i vojenských letišť (působí zde např. AERO Trade a pardubická firma ERA, či modernizace metra v Baku (plánují se 3 nové trasy do doku 2030),
 • dodávky lokomotiv a vagónů,
 • výstavba hotelů, administrativních i obytných budov (včetně dodávek vybavení),
 • výstavba a rekonstrukce nemocnic a rehabilitačních zařízení (včetně dodávek vybavení),
 • rozvoj turistika a lázeňství v ČR (tradiční lázeňské místo a zlepšování transportních možností),
 • výrobky tradičních českých odvětví – sklo a křišťál,
 • obráběcí stroje,
 • osobní automobily (za první kvartál 2015 dovezeno 11 740) a nákladní automobily (za první kvartál 2015 dovezeno 645) a (například smlouvu za 900 mil.korun na dodávku 151 autobusů pro městskou dopravu v Baku letos v březnu uzavřela společnost IVECO Czech republic z Vysokého Mýta),
 • potraviny.

Nejvíce používanou formou plateb v obchodním styku se zahraničím  je akreditiv.

Trh veřejných zakázek

Informace o veřejných zakázkách jsou publikovány v oficiálních deníku Azerbaijan a Respublika a rovněž na stránkách www.tender.gov.az.

Dovoz a vývoz následujících druhů zboží a služeb je prováděno výlučně na základě dekretu kabinetu ministrů:

 • zbraně a vojenské zařízení
 • výbušniny
 • radioaktivní materiály
 • narkotika
 • speciální druhy vědeckých znalostí a technického know-how, nezbytných pro výrobu zbraní
 • krev a výrobky z ní
 • vývoz surových diamantů

Vývoz:

 • Divoká zvířata a rostliny, zvláště ty, které jsou chráněny mezinárodními konvencemi a patří k ohroženým druhů. Povolení vydává Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů.
 • Suroviny z rostlin a zvířat pro výrobu léků.Povolení vydává Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů a Ministerstvo zdravotnictví.
 • Umělecká díla a starožitnosti. Povolení vydává Ministerstvo kultury a turismu.
 • Vynálezy, know-how. Povolení vydává Státní výbor pro standardizaci, metrologii a patenty a Akademie věd.
 • Narkotika. Povolení vydává Ministerstvo zdravotnictví.

Dovoz :

 • Insekticidy. Povolení vydává Ministerstvo zemědělství.
 • Léky a lékařské zařízení. Povolení vydává Ministerstvo zdravotnictví.
 • Veterinární léky. Povolení vydává Státní veterinární správa.
 • Divoká zvířata a rostliny, zvláště ty, které jsou chráněny mezinárodními konvencemi a patří k ohroženým druhů. Povolení vydává Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů.
 • Suroviny z rostlin a zvířat pro výrobu léků.Povolení vydává Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů a Ministerstvo zdravotnictví.
 • Narkotika, která nejsou registrována v Ázerbájdžánu. Povolení vydává Ministerstvo zdravotnictví.

Je zakázán vývoz kovošrotu  (prezidentský dekret z roku 2001) a vývoz/dovoz substancí, narušující ozonovou vrstvu.

Celní odbavení:

Bylo zahájen provoz tzv. one window shop, zvýšeny platy celníkům  pro omezení korupce. V oblasti cel mezi nejvýznamnější patří Celní kodex přijatý v  srpnu 2011 a Rozhodnutí Kabinetu ministrů o clech z roku 2001. Cla jsou rozdělena na tři skupiny:

 • ad valorem (10-25 %)
 • specifická cla
 • složená cla (kombinace dvou předešlých)

Tendence v poslední době je zvyšovat roli cel ad valorem.

Foto: Gulustan/Flickr.

About Petr Kvíčala