Společný průmyslový prostor na 82 % území bývalého SSSR.

S rozvojem Eurasijské celní unie vznikají nové business řetězce a nastává pozoruhodná volnost pohybu na obrovských teritoriích. Občané zemí, které k Unii patří (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán) mоhou zaregistrovat […]

S rozvojem Eurasijské celní unie vznikají nové business řetězce a nastává pozoruhodná volnost pohybu na obrovských teritoriích. Občané zemí, které k Unii patří (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán) mоhou zaregistrovat svoji firmu v každé z těchto zemí a nepotřebují k tomu povolení k pobytu ani vízum.

Dle některých odhadů se odstranění celních překážek má projevit růstem HDP členských zemí Unie až o 15 %.

Celní kontrola na vnitřních hranicích států účastníků se ruší a celní procedury se přenášejí na vnější hranice. Na vnitřních hranicích bude probíhat pouze migrační kontrola. Uvnitř Unie se bude volně pohybovat zboží, služby, pracovní síla i kapitál. Občané zemí, kteří jsou součástí Unie budou moci být zaměstnáváni na celém jejím teritoriu bez zvláštních povolení.

Harmonizace se týká vzdělání (automatické uznávání diplomů bez nostrifikace), penzijního pojištění, zdravotního pojištění a též identifikačního čísla daňového plátce.

V Eurasijské celní unii bude nyní v praxi využito společné celní regulace, což je posun od pořádku regulování, který dříve předpokládal možnost společných i odlišných prvků. Je zde rovněž již přímý zákaz celní kontroly na vnitřních hranicích. Dříve tento zákaz přímo jmenován nebyl a byl popsán pouze nepřímo a spíše prostřednictvím nepříliš konkrétních frází.

V rámci Unie vznikne jediný společný trh farmaceutických přípravků a lékařské techniky (do roku 2017) a stejně tak vytvoří společný elektroenergetický trh (do roku 2019) na bázi paralelně fungujících elektroenergetických systémů. Uvnitř Unie bude probíhat transportně-logistická koordinace.

Bude probíhat formování společného trhu plynu a zjednodušení dostupu ke službám monopolů v oblasti transportu plynu. Také se bude formovat společný trh ropy a ropných produktů (do roku 2025).

V rámci smlouvy o Eurasijské celní unii se předpokládá vznik stejných podmínek rozvoje a kooperace v 19 odvětvích průmyslu. Jako pilotní je možné uvést automobilový průmysl, zemědělské stroje, lehký průmysl, nebo zařízení pro energetiku.

S cílem zabezpečit rozvoj zemědělského sektoru bude prováděna koordinovaná zemědělské politika. V podstatě se jedná o základ společné průmyslové a zemědělské politiky, což je významný posun, neboť ještě před rokem byly v tomto směru poměrně velké rozpory.

Technická regulace je pochopitelně jednou ze závažných oblastí. Smlouva o Eurasijské celní unii hovoří o technických regulacích ve všech členských státech bez výjimek. Byla rovněž vyřešena otázka jazyka obchodu a na území Unie budou výrobky povinně označovány v ruském jazyce.

V části věnující se podmínkám pohybu zboží přes hranice jsou ve smlouvě popsány principy týkající se sanitárních, fytosanitárních a jiných norem. Jsou zde poměrně přesně popsány pravomoci nadnárodních orgánů v otázkách rozpracovávání , schvalování, zavádění změn a rovněž i použití společných sanitárních, epidemiologických a hygienických požadavků a procedur.

Prostor Eurasijské celní unie nyní spojuje přibližně 183 milionů obyvatel. Země Unie nyní ovládají 1/5 světových zásob plynu a téměř 15 % ropy. Je zde logistický potenciál v propojení obchodních toků mezi Evropou a Asií. Prezident Kazachstánu,  Nursultan Nazarbaev  předpokládá, že integrační efekt ve formě HDP bude v roce 2030 okolo 900 miliard USD.

K Unii se připojila i Arménie. 2. ledna 2015 vstoupila v platnost dohoda o jejím připojení. Kyrgyzstánu smlouva o připojení vstoupí v platnost 29. 5. 2015. O vstupu rovněž uvažuje i Tádžikistán.

 

 

Úvodní foto: Jednání Eurasijské celní unie, Zdroj: administrativa prezidenta RF.

Ostatní foto, zdroj: administrativa prezidenta RF.

 

 

About Petr Kvíčala