Personalistika – legislativní změny v zaměstnávání cizinců v Rusku.

Zásadní změny v zaměstnávání vstupují v platnost od 1. 1. 2015 v Ruské federaci. Dřívější systém získávání pracovních povolení se kompletně změnil. Na rozdíl od kvót se nyní přechází k […]

Zásadní změny v zaměstnávání vstupují v platnost od 1. 1. 2015 v Ruské federaci. Dřívější systém získávání pracovních povolení se kompletně změnil. Na rozdíl od kvót se nyní přechází k získávání povolení k práci a „patentů“. Podle prvních hodnocení je systém v mnohém příznivější i přehledností a a jasností v tom, kde nezbytná povolení získávat a kdo má právo je udělovat. Zároveň s tím probíhají aktivity, které mají migrantům pomoci se zorientovat, chápat kulturní prostředí, do kterého přijíždění, přejímat kulturní hodnoty a zároveň jim umožňuje i získávat právní povědomí o povinnostech a právech, která mají. Jedním z podstatných bodů jsou i bezplatné kurzy ruského jazyka, které jsou vyvíjeny i jako aplikace pro mobilní telefony. Dostup k možnosti naučit se komunikovat rusky se tím u nich zvyšuje.

K získání patentu na práci musí migrant znát ruský jazyk, ruskou historii a základy legislativy Ruské federace. Tyto znalosti jsou prověřovány zkouškou, ke které se mohou připravovat i distančně již před odjezdem do Ruské federace. Při jejím splnění získávají certifikát, který je platný 5 let. Existují ale pochopitelně i výjimky. Občanů Eurasijské celní unie se uvedené netýká a stejně tak testy nemusí procházet občané, kteří mohou doložit vzdělání zakončené do 1. 9. 1991 ve vzdělávací instituci na území státu, který byl dříve součástí SSSR. Rovněž občané, kteří zakončili studium na škole v Ruské federaci nemusí testem procházet.

Výjimku tvoří tzv. vysoce kvalifikovaní specialisté (v souladu s Federálním zákonem č. 115 -FZ, článek 13. 2.), žurnalisté pracující v médiích publikujících v cizích jazycích, pracující studenti denního studia ruských vysokých škol a osoby, u kterých je podobné stanoveno vztahující se příslušnou mezinárodní smlouvou. Jsou ale i jiné výjimky, např. občané, kteří se chtějí a mají právo se účastnit programů ruské vlády na přesídlení do RF a jiné.

Získávání certifikátů se, jak jsem již uvedl výše netýká cizích občanů tzv. vysoce kvalifikovaných specialistů. Ti získávají povolení k práci na 3 roky. Společnosti, které pracují v oblasti IT mají možnost zaměstnávat vysoce kvalifikované specialisty i s menší úrovní platu, tedy ve výši 1 milion rublů ročně.

Federální migrační služba RF dokumenty zpracuje v průběhu 6 měsíců, v případě vysoce kvalifikovaného specialisty v průběhu 3 měsíců.

Zahraniční podnikatelé, investoři a profesionálové, kteří v Ruské federaci pracují více než 3 roky mají možnost získat ruské občanství ve zjednodušeném režimu a to bez požadavku na jinak dodržovanou dobu pobytu v RF (platí již od poloviny roku 2014).

Federální migrační služba využívá nové formuláře pracovního povolení v rámci kterého je uváděno číslo daňového plátce zahraničního specialisty a informuje finanční úřad o žádosti o pracovní povolení v souvislosti s čímž finanční úřad žadateli vydává číslo daňového plátce.

Specialisté, kteří pracují v pobočkách zahraničních společností registrovaných v Ruské federaci mají od 1. 1. 2015 právo získávat pracovní povolení na 3 roky jako vysoce kvalifikovaní specialisté.

Zaměstnavatel musí od 1. 1. 2015 musí Federální migrační službu informovat o uzavření, či ukončení pracovní smlouvy, týkající se výkonu práce se zahraničním občanem do tří dnů od jejího uzavření, či ukončení.

V pracovním kodexu RF se objevila i nová část regulující vztah se zahraničním specialistou, dle které je nyní možnost uzavírat pracovní smlouvu i na neurčitou dobu.

Zdravotní pojištění je povinné.

Podrobné  informace je možné získat v Federálním zákoně č. 115 FZ „O právní situaci zahraničních občanů v RF“.

Jako strana, která může nabízet cizinci práci jsou zaměstnavatelé, kteří mají povolení k získávání a zaměstnávání zahraničních pracovníků. Kromě výjimek (čl. 13, bod 4 již uvedeného zákona) má zahraniční pracovník právo na výkon pracovní činnosti jen pokud má náležité pracovní povolení.

Jsou ale i případy, kdy zaměstnavatel získává na práci zahraničního zaměstnance a to bez povolení k získávání zahraničních pracovníků. K výkonu pracovní činnosti je možné získávat pouze zahraniční občany, kteří a) do RF přijeli v režimu, ve kterém nepotřebují pro vstup do RF získávat vízum, b) vysoce kvalifikované specialisty, c) členy rodin (manžel, manželka), děti, manželky dětí, rodiče, manželé a manželky rodičů, babičky, dědečkové, vnuci a vnučky vysoce kvalifikovaných specialistů, kteří pracují v RF.

Kromě toho jsou další podstatné změny. Zaměstnavatel nemá právo zaměstnávat zahraničního vysoce kvalifikovaného specialistu pro činnost v maloobchodu v oblasti spotřebního zboží (včetně farmaceutického zboží) s výjimkou pracovníků ve vedoucí koordinační pozicí, či spojené s vedením obchodních činností.

Zaměstnavatel, či zákazník, který má právo nabírat vysoce kvalifikované zahraniční specialisty k práci v RF, musí příslušnému úřadu podávat žádost u které budou přiloženy náležité dokumenty. Na základě toho bude zahraničnímu pracovníkovi vydáno povolení k práci. V období, kdy má tento specialista povolení k pracovní činnosti, mohou i členové jeho rodiny získávat práci (využívat vzdělávacího systému) na území Ruské federace, pochopitelně v souladu s příslušnými normami.

Z některých dalších novinek v oblasti personalistiky.

Dříve zaměstnavatel mohl volit zdali uzavře pracovní, nebo občanskoprávní smlouvu. Nyní zákon stanovuje přímý zákaz na uzavírání druhé varianty. To je výhodou zejména pro pracovníky, neboť při uzavření občanskoprávní smlouvy pracovník ztrácel určité garance, které by v případě pracovní smlouvy měl. Například garanci výplaty v termínech dvakrát do měsíce, zachování pracovního místa v případě nemoci, dovolených (včetně vzdělávacích) výplaty nemocenské, výplaty v období dovolené, proplácení nákladů spojených s pracovními cestami, peněžní náhradu při propuštění, náhrady za využití věcí v osobním vlastnictví k pracovní činnosti. V současné době může narušení pracovních podmínek efektivně požadovat a vydat k tomu příslušný příkaz nejen soud, ale i inspektor práce. Od 1. 1. 2015 je odpovědnost za podobná narušení trestána pokutami do výše 200 000 Ru.

Nově jsou změny i ve speciálním hodnocení pracovních podmínek. Jsou nové garance pro pracovníky, kteří pracují v nebezpečném prostředí. Ale zároveň změny v tomto směru umožňují, že zaměstnavatelé nebudou vystavováni „nadbytečnému“ množství prověrek, ze strany kontrolních orgánů.

Je ale zvýšena trestní odpovědnost za narušení ve sféře ochrany práce, které mají za následek poškození zdraví, či smrt. Trestní odpovědnost se zvýšila až na 5 let odnětí svobody. Porušení legislativy týkající se práce se také zvyšují, viz např. (статья 5.27.1 КоАП РФ).

Zaměstnavatelé mají povinnost informovat Federální migrační službu RF o plnění svých povinností vůči zahraničním vysoce kvalifikovaným specialistům. Povinnost se týká dokládání dokumentu o vyplácení platu, nebo například o neplacené dovolené, která je delší než jeden měsíc v průběhu jednoho roku.

Změn je ale pochopitelně více.

Foto: Football4friendship/flickr.

About Petr Kvíčala