Ruské železnice – strategie rozvoje do roku 2030.

Strategie rozvoje transportu od 2008 – 2030 již určité období probíhá, nicméně není na škodu připomenout si její plány a rovněž možnosti, které skýtá. Do roku 2030 je plánováno postavit […]

Strategie rozvoje transportu od 2008 – 2030 již určité období probíhá, nicméně není na škodu připomenout si její plány a rovněž možnosti, které skýtá.

Do roku 2030 je plánováno postavit 20 tisíc kilometrů nových železničních tratí a elektrifikovat přibližně 7,5 tisíc kilometrů. Výsledkem mimo jiné bude přístup na 18 perspektivních nalezišť nerostů a k významným průmyslovým zónám. Délka pasažérských tratí, na kterých budou vlaky jezdit rychlostí 350 kilometrů za hodinu bude 1528 km. Do roku 2030 bude provedena obnova kolejových vozidel v RF. Plánuje se koupě 23 tisíc lokomotiv, 900 tisíc nákladních vagónů a přibližně 29,5 tisíc pasažérských vagónů. Železniční doprava bude využívána v 83 z 86 subjektů RF. Hustota železniční sítě bude zvětšena o 23 %.

Investice do železnice do roku 2030 převýší 13 bilionů rublů (podle cen z roku 2007). V investicích bude fungovat mechanismus soukromé a státní spolupráce. Z federálního účtu bude investováno 2,7 bilionu (20 %), subjekty federace investují 600 miliard rublů (5 %), soukromí investoři více než 10 bilionu rublů (75 %), z toho OAO „RŽD“ 5,5 bilionů rublů (40 %), investoři do oblasti průmyslové dopravy 3,1 bilionu rublů (23 %), do obecného rozvoje 1,6 bilionu rublů (12 %).

Investice jsou plánovány následujícím obrazem: 40 % stavby nových železničních tratí, 31 % rozvoj stávajících objektů infrastruktury, 29 % obnova kolejových vozidel.

Strategie je rozdělena na dvě etapy. První, v letech 2008 – 2015, ve které se má zvyšovat propustnost železniční sítě, modernizovat objekty infrastruktury a vyloučit z dopravy zastaralá kolejová vozidla. Dále v tomto období budou rozpracovávány technické požadavky na techniku a technologie, zahájeny projektové a výzkumné plány a započaty stavby nových železničních tratí. V tomto období je plánováno postavit více než 6 400 kilometrů nových tratí.

Druhá etapa se bude zaměřovat na zásadní rozšíření železniční sítě a je plánována na roky 2016 – 2030. Bude vystavěna infrastruktura v místech zvýšeného ekonomického rozvoje Ruské federace. Zároveň je plánováno dostat techniku ruských železnic na světovou úroveň a zvýšení globální konkurenceschopnosti ruského železničního transportu. V tomto období budou postaveny strategické tratě o délce více než 15 800 km. Velkou úlohu mají hrát inovativní technologie, které posílí pozici Ruska na světových trzích vysoce technologické produkce a služeb.

Jak poznamenal prezident společnosti OAO „Rossijskie železnye dorogy“ Vladimir Jakunin. „Za období do roku 2030 bude postaveno více než 20 000 km nových železnic. Pro srovnání, v sovětském období, tedy o něco více než za 70 let, bylo v Rusku postaveno  přibližně 30 tisíc km nových železničních tratí, včetně BAM“.

Současný plán na rozvoj železniční sítě je skutečně velmi ojedinělý projekt a společnostem působícím v této oblasti umožňuje celou řadu příležitostí, které se již nikdy nebudou opakovat. Firmy, které těchto příležitostí chtějí využít, musí začít nyní. Za dalších deset let již bude pozdě.

Zdroj: Strategie rozvoje železničního transportu Ruska do roku 2030.

Foto: Roman Lashin / Flickr.

 

About Petr Kvíčala