Typologie problémů při investování a vedení businessu v Rusku.

Expanze do Ruska, investování a následné vedení společností může přinášet některé problematické momenty. Zde uvádím základní typologii těchto problémů. Podle statistiky Ministerstva ekonomického rozvoje se struktura problémů zahraničních společností dělí […]

Expanze do Ruska, investování a následné vedení společností může přinášet některé problematické momenty. Zde uvádím základní typologii těchto problémů.

Podle statistiky Ministerstva ekonomického rozvoje se struktura problémů zahraničních společností dělí na:

  • Celní problematika 18 %
  • Daňová problematika 8 %
  • Migrační problematika 8 %
  • Regulace obchodní činnosti 18 %
  • Administrativní bariéry (postup místních administrací apod.) 28 %
  • Diskriminace zahraničních společností ve prospěch ruských firem 16 %
  • Převýšení a zneužití pravomocí státních orgánů 4 %
  • Ochrana vlastnických práv 8%

Zdroje: Ministerstva ekonomického rozvoje RF

Foto: Rudé náměstí, po levé straně GUM, napravo Kreml, v dáli chrám Vasilije Blaženého.

Autor: Salamonbrc/Flickr

 

About Petr Kvíčala