2 triliony na rozvoj ekonomiky Ruska.

2 triliony rublů budou federální výdaje na růst ruské ekonomiky v roce 2012 . O tomto plánu informoval ruský premiér Vladimír Putin. „Budeme stimulovat podnikatelské aktivity a budeme oporou perspektivních projektů“ slíbil […]

2 triliony rublů budou federální výdaje na růst ruské ekonomiky v roce 2012 . O tomto plánu informoval ruský premiér Vladimír Putin.

„Budeme stimulovat podnikatelské aktivity a budeme oporou perspektivních projektů“ slíbil premiér a dále poznamenal, že objem státních záruk dosáhne až 700 miliard rublů.

„Stejný přístup bude uplatněn při podpoře zemědělství. Na rozvoj zemědělství bude v příštím roce uvolněno 136 miliard rublů“ pokračoval premiér. Podle jeho slov bude polovina této částky vynaložena na dotace úroků z úvěrů pro zemědělce.

Na technické vybavení podniků vláda vyčlení 156 miliard rublů. Výdaje na rozvoj medicíny a farmacie budou ve výši 10 miliard rublů. Na posílení vědy a techniky bude v příštím roce přiděleno 323 miliard rublů. Výdaje zaměřené na vesmír a také na telekomunikace budou ve výši 161 miliard rublů. Na strategické počítačové technologie a software půjde z rozpočtu přibližně 40 miliard rublů. Na rekonstrukce ruských silnic je v nejbližších třech letech počítáno s 1,3 trilionu rublů a na modernizaci dopravy připadne 276 miliard rublů.

Jak hovoří prognóza ruského ministerstva financí, výše rezervního fondu Ruska by v příštím roce měla narůst na 618,4 miliard rublů, koncem roku 2012 by měla být na úrovni 2 trilionů a 409,1 miliard rublů. Fond národního bohatství (FNB) naroste o 55,7 miliardy rublů, a do konce roku 2012 dosáhne 2 trilionů a 659,8 miliard rublů. Ruský rezervní fond by tudíž měl narůst více než 1, 3 krát a FNB o 2 %.

Na konec roku 2011 se předpokládá, že velikost Rezervního fondu bude 1 trilion 790,7 miliard rublů a FNB 2 triliony 604,1 miliard rublů.

V Rusku je celá řada příležitostí, které mohou být zajímavé i pro naše společnosti. Je pouze otázkou, nakolik efektivně je dokážou najít a využít. Podle podepsaných smluv v hodnotě 54 miliard při nedávné návštěvě ruského prezidenta Dmitrije Medvěděva v Praze, to již někteří umí. Čím více jich však bude, tím lépe.

Zdroje: Ministerstvo financí RF a Ria Novosti.

Foto: lalunablanca/Flickr

About Petr Kvíčala