Ukrajina – makroekonomické údaje.

Makroekonomické údaje od roku 2005 do roku 2010 pro základní představu o Ukrajině.   2005 2006 2007 2008 2009 2010 Obyvatelstvo, mil. 47,0 46,6 46,4 46,1 45,9 45,8 HDP, mil. […]

Makroekonomické údaje od roku 2005 do roku 2010 pro základní představu o Ukrajině.

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Obyvatelstvo, mil. 47,0 46,6 46,4 46,1 45,9 45,8
HDP, mil. UAH. 441452 495500 712945 950503 912563 1094607
HDP, %. 2,6 7,3 7,6 2,1 -15,0 4,2
HDP na obyvatele, UAH. 9372 11630 15329 20 534 19832 23863
Průmyslová výroba, mil. UAH. 385398,5 460371,9 600054,0 779126,8 668956,0 889098,4
Průmyslová výroba, %. 3,1 6,2 10,2 -3,1 -21,9 11,0
Investice do stálých aktiv v mil. UAH. 93096 125254 188486 233081 151777 150667
Ceny
Index spotřebitelských cen, %. 10,3 11,6 16,6 22,3 12,3 9,1
Index cen výrobců, %. 9,6 14,1 23,3 23,0 14,3 18,7
Měnové a bankovní ukazatele.
Peněžní zásoby, miliard UAH. 194,8 261,4 397,4 514,7 487,5 598,4
Peněžní zásoby %  změny v SNS. 54,8 34,7 52,2 29,9 -5,5 22,8
Čisté devizové rezervy NBU, mil. USD. 19394,7 22256 32462 31543 26505 34576
Diskontní sazba na konci období, %. 9,5 8,5 10,0 12,0 10,25 7,75
Nominální valutový kurz, UAH za USD. 5,05 5,05 5,05 7,70 7,98 7,96
Nominální valutový kurz, USD za Euro. 5,97 6,65 7,42 10,85 11,44 10,57
Konsolidovaný rozpočet
Příjmy, mil. UAH. 134030,2 171811,5 219939,1 297844,6 272967,0 23556,91
Příjmy, % HDP. 32,0 31,6 31,0 31,4 29,8 27,52
Výdaje, mil. UAH. 141537,1 175284,4 226035,7 309216,2 307399,4 22441,01
Výdaje, % HDP. 33,8 32,2 31,9 32,6 33,6 Bilance
Bilance, mil. UAH. -7735,0 -3700,9 -7671,4 -14183,1 -37258,1 909,41
Bilance, % HDP. -1,8 -0,7 -1,1 -1,5 -4,1 -6,12
Veřejný dluh
Přímý státní dluh, mil. UAH. 63145 66113 71294 130689 226 996 323 475
Přímý státní dluh, % z HDP. 14,3 12,5 10,0 13,7 24,9 29,6
Domácí dluh, mil. UAH. 19188 16607 17806 44666 91070 141 662
Domácí dluh, % z HDP. 4,6 3,1 2,5 4,7 10,0 12,9
Zahraniční zadluženost, mil. UAH. 43957 49506 53487 86023 135 926 181 813
Zahraniční zadluženost, % z HDP. 10,0 9,4 7,5 9,1 14,9 16,6
Garantovaný dluh, mil. UAH. 15001 14433 17450 58720 89888 108 760
Garantovaný dluh, % z HDP. 3,4 2,7 2,5 6,2 9,9 9,9
Vnější sektor
Vývoz zboží, mil. USD. 34286,7 38367,7 49248,1 67002,5 39702,9 51430,5
Vývoz služeb, mil. USD. 6134,7 7505,5 8989,1 11694,2 9520,8 11636,6
Dovoz zboží, mil. USD. 36141,0 45034,4 60669,9 85534,4 45435,6 60739,9
Dovoz služeb, mil. USD. 2910,9 3812,4 4878,2 6646,8 5168,8 5440,3
Platební bilance, mil. USD. 2531 -1600 -5900 -12900 -1801 5096
Přímé zahraniční investice na Ukrajině, mil. USD. 16375,2 21186,0 29489,4 35723,4 40026,8 44708,0
Přímé investice z Ukrajiny, mil. USD. 218,2 221,5 6196,1 6198,6 6223,3 Trh práce
Trh práce
Průměrná měsíční mzda, UAH. 806,18 1041,44 1675 2001 2233 2629
Prodlení v placení mezd, mil. UAH. 1113,4 806,4 668,7 1188,7 1473,3 1218,1
Oficiálně registrovaná nezaměstnanost, %. 3,1 2,5 2,3 3,0 1,9 2,0

1 Podle údajů Ukrajinské státní statistické služby za leden 2011.

2 Podle údajů Ukrajinské státní statistické služby za 9 měsíců roku 2010.

Kurzívou je vyznačen výpočet Ruského obchodního zastoupení na Ukrajině.

Zdroje: Státní statistická služba Ukrajiny a Ruské obchodní zastoupení na Ukrajině.

Foto: Krym. Autor: Hyzhak.

About Petr Kvíčala