Finský export do Ruska vzrostl o 37 %.

V průběhu prvních třech měsíců 2011, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010, vystoupal fiпský export do Ruska o 37 %, import z Ruska do Finska narostl o 35 %. […]

V průběhu prvních třech měsíců 2011, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010, vystoupal fiпský export do Ruska o 37 %, import z Ruska do Finska narostl o 35 %.

V roce 2010 se finský export do Ruska zvýšil o 17 procent a dosáhl 4,7 miliard euro. Import do Finska byl 9 miliard euro, tedy o 2 miliardy více než v roce 2009.

Velkou část finského exportu tvoří chemické produkty (22 %), strojírenské výrobky (15,7 %), elektrické přístroje a zařízení (13 %), kovy a výrobky z kovů (10,9 %), papír a karton (9,7 %), potravinářské výrobky (6,9 %), produkty z ropy (4,7 %), transportní prostředky (4,7 %) a tiskoviny (1 %).

60,6 % ruského exportu do Finska tvoří ropa a ropné produkty, plyn (11,9 %), elektřina (5,6 %), kovy (5%), chemické produkty (5,2 %), uhlí (3 %) a dřevo (4 %).

Foto: vlak ve Finském Varhaus. Autor foto: Olli Aalto/flickr.

 

About Petr Kvíčala