Incoterms 2010 – řada významných novinek.

Standardní dodací podmínky INCOTERMS 2010 vstoupily v platnost 1. ledna 2011. Změn, které stojí za pozornost, je celá řada. Některé z novinek INCOTEMS 2010, které je dobré znát: Byly zrušeny […]

Standardní dodací podmínky INCOTERMS 2010 vstoupily v platnost 1. ledna 2011. Změn, které stojí za pozornost, je celá řada.

Některé z novinek INCOTEMS 2010, které je dobré znát:

  1. Byly zrušeny DAF, DES, DEQ a DDU. Nahrazují je DAP (Delivered at Place) a DAT (Delivered at Terminal).
  2. Byly vytvořeny dvě kategorie pravidel INCOTERMS 1) pravidla pro jakýkoliv způsob dopravy 2) pravidla pro námořní a říční dopravu (INCOTERMS 2000 obsahoval 4 kategorie).
  3. Pravidla nyní platí nejen pro mezinárodní dodávky, ale rovněž i pro dodávky vnitrostátní.
  4. Odkazy na využití elektronických dokumentů. V případě souhlasu obou stran, nebo v případě, kdy je to obecně přijato.
  5. Změny týkající se pojištění v souvislosti se změnami Institute Cargo Clauses.
  6. Jasné vymezení odpovědnosti za úhradu skladování v terminálu.

1. DAP – Delivered at place – s dodáním na místo. Bude se používat místo DAF, DES a DDU. DAT – Delivered at terminal – s dodáním na terminál. Bude používáno místo DEQ. Tato ustanovení mohou být použita nezávisle na dohodě o dopravních prostředcích. Jeden z důvodů pro zmenšení dřívějšího počtu pravidel byl, že obchodníci často volili nevhodné podmínky, které ve výsledku vedly k nejasnostem ve smlouvách.

2. Jedenáct ustanovení je nyní nově uspořádáno do dvou kategorií: 1) EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT, DDP (ustanovení pro libovolné formy transportu) a 2) FAS, FOB, CFR, CIF (ustanovení pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu).

3. Nová pravidla INCOTERMS jsou nově směřována nejen na využití v mezinárodním prostředí, ale i k

vnitrostátnímu obchodu.  Například v rámci Evropské unie se nyní používání INCOTERMS stává významně jednodušším.

4. Dokumentace nyní může mít elektronickou podobu.  Zavedení této položky odráží pochopení pro stále rostoucí objem elektronických dokumentů.

5. V případě, že zvolené podmínky vyžadují pojištění, pak se v INCOTERMS 2010 rovněž odrážejí změny přijímané organizací Institute of London Underwriters.

6. Dříve v některých případech vznikaly problémy v otázce zaplacení nákladů za skladování v terminálu. Stávalo se, že v případě, kdy prodávající musel zajistit a uhradit dodání zboží na dohodnuté místo (CIP, CPT, CFR, CIF, DAT, DAP a CCP), pak v některých případech vznikala „dvojitá platba“. INCOTERMS 2010 se nyní snaží vyjasnit, kdo nese odpovědnost za uhrazení poplatků za skladování v terminálu.

7. Poslední z bodů, které zde uvedu, se týká bezpečnosti. V současné době je otázka bezpečnosti čím dál tím více vyzdvihována a většina zemí zvyšuje své požadavky kontroly. Na základě této skutečnosti INCOTERMS

odráží nová pravidla, ukládající oběma stranám povinnost poskytovat veškeré potřebné informace nezbytné k proclení. Dřívější verze INCOTERMS tuto formu spolupráce nepředkládala.

Některé ze změn, které uvádím jsou podstatné více  a některé méně. Významné však je, že se nejedná o změny jediné. Proto mohu doporučit INCOTERMS 2010 prostudovat detailně.

Tvůrcem INCOTERMS je Mezinárodní obchodní komora (International Chambers of Commerce – ICC), která byla založena roku 1919 se sídlem v Paříži. ICC dnes reprezentuje tisíce společností z více než 120 zemí, má poradní hlas v G20 a významně působí i v rámci OSN, EU, WTO, OECD, kde má rovněž poradní status na nejvyšší úrovni. ICC je autoritou pro vytváření pravidel, podle kterých se provádí mezinárodní obchod a která jsou dnes přijímána za obchodní základ. ICC se však zabývá celou řadou dalších činností a například Mezinárodní rozhodčí soud ICC je dnes celosvětově nejvýznamnější rozhodčí institucí.

S českou verzí INCOTERMS 2010 se můžete seznámit díky aktivitě Mezinárodní obchodní komory v České republice, která ji vydává.

Kontakt na ICC v ČR: Thunovská 12, Praha 1, E-mail: icc@icc-cr.cz, Tel.: 00420 256 217 744

Úvodní foto: tanker v novorosijském přístavu. Autor: Ivan Petrovič Torgačkin.

About Petr Kvíčala