Chemická výroba v Rusku – stav a příležitosti.

Chemická výroba v Ruské federaci v tomto roce zažívá zajímavý růst. Spolu s tím se pochopitelně otevírá i celá řada možností, ať již ve sféře vybavení a modernizace jednotlivých závodů, […]

Chemická výroba v Ruské federaci v tomto roce zažívá zajímavý růst. Spolu s tím se pochopitelně otevírá i celá řada možností, ať již ve sféře vybavení a modernizace jednotlivých závodů, nebo například v samotném obchodu s chemickými výrobky.

Index chemické výroby se v prvním pololetí roku 2010 oproti roku 2009 zvýšil o 119 %, u pryžových a plastových výrobků se jednalo o 120,7 %. Podíváme-li se blíže na stav výroby podle nejvýznamnějších druhů výrobků uvidíme, že výroba laků a barev je na úrovni 125,6 %, u výrobků z plastů na 119,7 %, u výrobků z pryže na 125,9 %.

Výroba chemických vláken byla na úrovni 127,2 %, tedy 58,9 tisíc tun. Nárůst je způsoben zvýšením výroby syntetických vláken o 32,6 %. Za toto pololetí jich bylo vyrobeno 42,6 tisíc tun. V oblasti produkce těchto vláken je významný nárůst nylonových vláken na 18,9 tisíc tun (165,8 %), nárůst u textilních nití byl 2,2 krát více, u technické příze 2,9 krát více, u kabelové příze o 18,9 % více a u staplového vlákna o 45 % více. V oblasti závodů v tomto sektoru byla v květnu zastavena výroba v Saratovském ZAO SNV a to z důvodů oprav a údržby závodu. V červnu pak jeho vedení, z důvodu nerentability, rozhodlo o zastavení další výroby akrylových vláken. V Serpuchovském ZAO Sertov výroba acetátových vláken pro cigaretová vlákna stoupla o 4,5 % na 1,6 tisíc tun.

Výroba primárních forem polymerů ethylenu byla 801 tisíc tun (117,9 %). V této oblasti zde stabilně pracuje několik závodů jako OOO Stavrolen (171,4 %), OAO Salavatněftěorgsintez (101,3 %), OAO Angarskij závod polymerov (141,5 %), nebo OAO Kazanorgsintez (111,7 %).

V oblasti polymerů propylenu a jiných acetátů bylo vyrobeno 325,9 tisíc tun (82,9 %). Na snížení měla vliv generální oprava Moskevské OOO NPP Něftěchimija.

Výroba polymerů vinylchloridu byla 315,3 tisíc tun (116,2 %). Ze závodů v tomto sektoru mohu jmenovat OAO Sajanskchimplast (118,4 %), OAO Sibur-Něftěchim (113 %), nebo  OAO Kaustik (117,1 %).

Výroba polymerů styrenu v tomto pololetí činila 146,7 tisíc tun (113,4 %). Mezi závody, které tento pozitivní výsledek ovlivnily, patří například OAO Niženěkamskněftěchim (112,5 %), OAO Salavatněftěorgsintěz (113,2 %), OAO Angarskij závod polimerov (100,4 %), nebo také OAO Plastik.

V oblasti minerálních hnojiv bylo vyrobeno 128,8 %.  Dodávky hnojiv domácím zemědělským výrobcům byl 1,5 milionu tun, což je přibližná úroveň loňského roku. Platební schopnost zemědělců zaměřená na chemické výrobky se však v tomto roce  snížila. V roce 2009 se totiž téměř dvakrát snížila dotační částka, která je ve federální rozpočtu určena na nákup chemických prostředků domácí výroby.

Průměrný počet zaměstnanců v chemickém průmyslu byl v období leden-květen 428 200, tedy 96,1 % ve rovnání s rokem 2009. Průměrný plat v chemickém průmyslu vzrostl oproti loňskému roku o 14,5 % a v tomto období průměrně činil 21.756,3 RU (průměrný plat v Ruské federaci byl 19.812,2 RU).

Export chemických výrobků se v prvním pololetí 2010 zvýšil výrazněji než import. Vývoz chemikálií činil 10 miliard USD. Jedná se poměrně bouřlivý rozvoj, neboť je to o 53 % více oproti roku 2009. Import se také podstatně zvýšil, jednalo se o nárůst 39 %, finálně se jednalo o dovoz v hodnotě 8 miliard USD. Saldo zahraničního obchodu se v této průmyslové oblasti zvýšilo z loňských +0,8 miliardy USD na letošních +2 miliard USD za první polovinu roku 2010. V struktuře vývozu vedou minerální hnojiva, dále pak plasty a syntetické pryskyřice, plastické hmoty, amoniak, automobilové pneumatiky, kaprolaktam.

Struktura ruského exportu ukazuje pokračující tendence vyvážet zejména komodity a produkty určené k dalšímu zpracování. Pochopitelně jsou snahy převést výrobu i na náročnější, finální produkty. To se spojuje s příležitostmi v oblasti dodávek zařízení pro rozvíjjející se závody.

Oblast dovozu pak tvoří poměrně velký okruh výrobků. Zejména se však jedná o produkty s vyšší přidanou hodnotou. Jsou to například výrobky z plastu (dodávky zařízení na výrobu výrobků z plastu budou také poměrně perspektivním zbožím), barvy a laky, chemické přípravky pro domácnost, plasty a syntetické pryskyřice a v neposlední řadě i chemická vlákna.

Je celá řada možností, které lze v oblasti chemického průmyslu v Ruské federaci využít. Jedná se o dodávky zařízení, investice a rovněž také o možnosti obchodu s chemikáliemi. V každém případě je však podstatné se na působení na Ruském trhu kvalitně připravit a zvolit vhodnou strategii, která může vést k cíli.

Zdroje: Rosstatt, Minprom

About Petr Kvíčala