Zaměstnávání zahraničních expertů v Rusku – změny.

Rusko má za cíl proměnu v moderní znalostní ekonomiku a v souvislosti s tím pociťuje nezbytnost přitáhnout zahraniční experty, kteří mu mohou pomoci v rozvoji jeho prioritních sektorů. S ohledem na tento cíl je plánováno […]

Rusko má za cíl proměnu v moderní znalostní ekonomiku a v souvislosti s tím pociťuje nezbytnost přitáhnout zahraniční experty, kteří mu mohou pomoci v rozvoji jeho prioritních sektorů. S ohledem na tento cíl je plánováno i zjednodušení byrokratických procedur, které těmto expertům do určité míry dosud „zabraňovaly“ v jejich případné práci v RF.

Povolení k pobytu budou tito odborníci moci jednorázově získat až na období 5 let a to podle délky smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem. Na stejné období budou mít vízum i členi jejich rodin.

Zřejmě největší plánovanou novinkou je, že zaměstnavatelé těchto expertů již v budoucnu nebudou, jako dosud, omezováni stanovenými kvótami, které regulovaly počty zahraničních pracovníků. Bude tedy zrušena povinnost získat nejprve povolení na tyto zahraniční zaměstnance.

Pravidlo, týkající se kvót, bude také stále více rozšiřováno na různé vedoucí pracovníky. Kvóty nebudou platit pro generální ředitele akciových společností a jiných řídících funkcí, jako je například předseda představenstva a jeho zástupce, ředitel pobočky, závodu, oddělení a rovněž pro některé další vedoucí funkce. Tato novinka bude zajímavá i pro české investory z hlediska dostatečného zastoupení jejich zájmů, například v zakládaných společnostech, prostřednictvím českého managementu v Rusku.

Kritéria, která vymezují pracovníka, který patří do kategorie vysoce kvalifikovaných expertů, jsou stanovena následujícím způsobem. V první řadě se jedná o poměrně špatně vymezitelné fráze jako například občan s pracovními zkušenostmi a návyky v určitém konkrétním oboru. Nezaměnitelná je však přesně definovaná sumu příjmů, od které je pracovník považován za vysoce kvalifikovaného experta. Tato částka je předběžně stanovena v minimální výši dvou milionů rublů ročně. V budoucnu se očekává snižování této částky.

Příjmy těchto expertů pochopitelně také podléhají zdanění, které bude na stejné úrovni jako u ruských občanů. Jedná se tedy o sazbu ve výši 13 %.

Podle výzkumů HSBC, dosahují odměny zahraničních expertů pracujících v Ruské federaci nejvyšší světové úrovně. Příjmy přibližně 30 % z nich ročně převyšují částku 250 000 USD.

foto: Dweinberger

About Petr Kvíčala