Stav ruské průmyslové výroby a obchodu.

V prvním čtvrtletí činil index ruské průmyslové výroby 106,9 % (srovnání se stejným obdobím v roce 2009). Porovnáváme-li pouze měsíc březen, výsledek je 110,4 %. Zpracovatelský průmysl se v prvním čtvrtletí dostal, v poměru […]

V prvním čtvrtletí činil index ruské průmyslové výroby 106,9 % (srovnání se stejným obdobím v roce 2009). Porovnáváme-li pouze měsíc březen, výsledek je 110,4 %. Zpracovatelský průmysl se v prvním čtvrtletí dostal, v poměru k minulému roku, na 108,3 %. Růst se týkal téměř všech oblastí. Výjimku tvoří potravinářské výrobky (jsou započítány i nápoje a tabák) (98,1 %), textilní výroba (98,3 %), zpracování dřeva (95,7 %), výroba koksu a produktů z ropy (93,2 %), chemická výroba (98 %), metalurgická výroba a kovové produkty (97,2 %) a výroba elektrických, elektronických a optických zařízení (88,3 %).

Nákladní doprava činila v dubnu letošního roku, v poměru k dubnu loňského roku, 114,8 %. V období leden-duben 2010 nákladní doprava tvořila 112,4% (v poměru k období leden-duben 2009). Železniční doprava v tomto období činila 114,5 % (opět v poměru k předcházejícímu roku). Množství přepravovaného nákladu železné rudy a manganu prostřednictvím železniční sítě v březnu letošního roku se rovná 100,6 % (poměr k březnu roku 2009). U barevných kovů se jednalo o 97,8 %, u železných kovů o 100,3 %, u železného šrotu o 121 %, u koksu o 98,4 %, u chemických a minerálních hnojiv o 93,7 %, u nákladů dřeva o 100,5 %.

V období leden-březen 2010 byl ruský zahraniční obchod na úrovni 132,7 miliard dolarů. Letošní nárůst byl způsoben jednak množstvím exportovaného zboží, ale rovněž růstem průměrných cen zboží určeného k exportu. Index průměrné ceny zboží určeného k vývozu činil 119,5 %, index množství exportovaného zboží 120,4 %. Import tvořil 40,8 miliard dolarů. Jedná o nárůst o 21,6 % (ve srovnání s obdobím leden-březen 2009). Index množství importovaného zboží činil 112,9  %. Index průměrné ceny importovaného zboží činil 103,1 % (poměr k období leden-březen 2009)

Podíl ztrátových podniků ve zpracovatelském průmyslu byl 41,6 %. Ztráty činily 68,5 miliard rublů. Výše závazků po lhůtě splatnosti byla koncem března 2010 na úrovni 965 miliard rublů. Ve srovnání s únorem 2010 je to 100,4 %. Ve zpracovatelském průmyslu se jednalo o 290,5 miliard rublů (101,2 %).

Výše nedoplatků mezd k 1. 5. 2010 činila 3240 mil. rublů. Ve srovnání k 1. 4. 2010 se tato částka snížila o 18,3 %. Ve zpracovatelském průmyslu byla výše nedoplatků mezd 1722 mil.rublů.

Obrat maloobchodu byl v období leden-březen 4880,8 miliard rublů. V poměru ke stejnému období v loňském roce se jedná o 102 %. Budeme-li srovnávat pouze březen, pak se v roce 2010 jednalo o 1273,2 %. V poměru k roku 2009 se jedná o 100,4 %.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu RF, Rosstat, Federální celní služba RF

Foto: Musatych

About Petr Kvíčala