Česká železnice na polárním kruhu. Infrastruktura Ruska.

Česko-maďarský syndikát OHL ŽS Halna-Duna postaví železniční trať od města Salechard, které se nachází na polárním kruhu, do města Nadym. Celá plánovaná trať se nachází v Jamaloněneckém autonomním okruhu (JANAO). […]

Česko-maďarský syndikát OHL ŽS Halna-Duna postaví železniční trať od města Salechard, které se nachází na polárním kruhu, do města Nadym. Celá plánovaná trať se nachází v Jamaloněneckém autonomním okruhu (JANAO). Celkově má nakonec společnost postavit 1300 km tratí ve zdejších oblastech polárního kruhu. Finální náklady se odhadují na 243 miliard rublů. Další informací, kterou RusBusinessNews k této zprávě uvádí je, že člen představenstva společnosti a ředitel pro Rusko a SNS Dmitrij Dubovik již získal veškerá nezbytná povolení. Výstavba první části v hodnotě 60 miliard rublů by měla začít na jaře 2010 a zakončena by měla být v průběhu 5 let. Stavba druhé části v hodnotě 183 miliard rublů by měla začít v roce 2011 a zakončena by měla být v průběhu 10 let. Kromě samotné stavby železniční trati je velmi pravděpodobné, že se syndikát v regionu bude zabývat také například výstavbou nové školy nebo nemocnice. Na stavbě by se kromě expertních činností mělo zásadně podílet místní obyvatelstvo, které je v souvisejících oborech kvalifikováno z předchozích železničních staveb v regionu.

Kromě technických záležitostí bude při stavbě nezbytné řešit i otázky týkající se minoritních obyvatel. V JANAO z tzv. Původních malých národů severu žijí Něnci (22,9 tisíc), Chantové (7,2 tisíc) a Selkupové (1,5 tisíc), kteří se někdy velmi aktivně dobývají svých práv. Počet kočujícího obyvatelstva v JANAO dosahuje 36,1% z celkového počtu Původních malých národů severu v autonomním okruhu. Existuje celá řada podpůrných programů, které se minoritním národům snaží ulehčit jejich život. Základem je „Koncepce rozvoje Původních malých národů Severu v JANAO“, která vymezuje soubor principů a priorit zaměřených na zabezpečení sociálně-ekonomického a kulturního rozvoje těchto národů. A pouze pro zajímavost, předseda dumy JANAO, Sergej Nikolajevič Charjuči, je národností Něnec. Mnoho otázek těchto národů administrativně řeší Oddělení původních malých národů v Salechardě, které řídí Lidie Patjevna Vello. V případě produktovodů, železnic, nebo jiných staveb je zde, vzhledem k stávajícím zákonům, nezbytné brát v úvahu například i otázky posvátných míst, kočovných tras, míst otelu sobů a mnoho jiného.

Železnice Salechard-Nadym je součástí projektu „Průmyslový Ural“, který se zaměřuje na rozvoj tohoto regionu. JANAO v současné době prochází poměrně bouřlivým rozvojem. Město Salechard se dříve prakticky celé skládalo pouze z dřevěných staveb. Díky velkým zásobám plynu a naftových kondenzátů, které se na Jamalském polostrově nachází a rovněž díky bohatým rudným zásobám Uralu se celý region velmi rychle mění. V průběhu posledních 15 let se ze Salechardu stalo moderní město.  Na jeho výstavbě se významně podílely například i turecké stavební společnosti.

V souvislosti s budováním železničních tratí v JANAO musím připomenout, že v loňském roce byla dokončena 572 km dlouhá trať Obskaja-Bovaněnkovo, vedoucí zdejší polární tundrou. Tento projekt začal v roce 1986 a byl plánován jako „úderná komsomolská stavba“, která měla být velmi rychle završena. Vzhledem k perestrojce, rozpadu Sovětského svazu a následné hospodářské situaci byl projekt převeden do kategorie „dlouhodobé“. Jak jsem se v regionu přesvědčil v roce 2005, v určitých obdobích byly práce zastaveny. Situace se však změnila a při mé pracovní cestě do JANAO v roce 2008 byl na stavbě vidět významný pokrok. V červnu 2009 byl postaven 3900 metrů dlouhý most přes řeku Juribej a koncem roku byla železnice zakončena. Stavbou této trati se zabývala společnost Jamaltransstroj vedená Igorem Anatolievičem Lapenkovem, který ve společnosti v letech 2000-2001 pracoval jako hlavní specialista, v letech 2001-2003 působil jako asistent generálního ředitele a od roku 2003 se finálně stal jejím generálním ředitelem. Ve filiálu ve městě Labytnangy řešil otázky stavby ředitel Alexandr Ivanovič Koljada.

Trasa Salechard-Nadym, na které má OHL ŽS Halna-Duna postavit železnici, není nová. Železnice zde byla vybudována již v letech 1947-1953. Jednalo se o součást tzv. Transpolární magistrály, která se zde skládala ze stavby č. 501 a č. 503.  Železnice č. 501 vedla po trase Čum-Jeleckaja-Sob-Charp-Obskaja-Labytnangy. V současné době je to součást Severní železnice a plně funguje. Pokračování železnice dále vedlo za řekou Ob, která rozděluje města Labytnangy a Salechard, po trase Salechard-Janigujan-Poluj-Jarudej-Nadym. Tento úsek byl po dokončení opuštěn a koleje zde chybí do vzdálenosti 92 km od Salechardu. Zbytek trasy je však také v naprostém rozkladu. Kromě jejího číselného názvu se tato trasa také nazývá „mrtvá železnice“. Důvodem je částečně její opuštěnost a částečně také fakt, že stavba byla v podstatě jeden dlouhý GULAG. Trasa č. 501 ze Starého Nadymu dále vedla do Pangody a Nového Urengoje. Její renovace proběhla v sedmdesátých letech a vlak zkompletovaný z osobních i nákladních vagonů v současnosti údajně jezdí z Pandogy do Nového Urengoje dokonce jednou denně.

Železnice, kterou bude stavět OHL ŽS Halna-Duna je součástí programu „Strategie rozvoje železničního transportu RF do roku 2030“. Strategie v těchto oblastech v letech 2010-2015 dále počítá s projektem trasy Polunočnaja-Obskaja-Salechard. Тато trasa se ve stanici Polunočnaja bude napojovat na trať vedoucí do Jekatěrinburgu. Dalším projektem V JANAO je přibližně dva a půl kilometrový most přes řeku Ob, který by spojil města Labytnangy (Labytnangy mimochodem v chantyjštině znamená sedm modřínů) a Salechard. Vzhledem k tomu, že řeka Ob zde má tzv. dvojité dno, jsou některé technické možnosti předem vyloučeny. Na léta 2016-2030 zmiňovaná strategie předpokládá výstavbu tras Russkoe-Zapoljarnaja, Vorkuta-Ust´Kara, Bovaněnkovo-Charasavej, Pojuta- Novyj Port, Korotčaevo-Russkoe, Russkoe-Igarka, Igarka-Norilsk.

Kromě výše jmenovaných staveb, které se týkají pouze teritoria JANAO, nabízí rozvoj ruské transportní sítě celou řadu dalších velmi zajímavých projektů.

foto: Vitalij Njuchin, průsmyk v horách polárního Uralu mezi železniční stanicí Poljarnyj Ural a Charp.

About Petr Kvíčala