Gruzie – ropa, plyn, infrastruktura.

Dobývání ropy začalo v Gruzii v druhé polovině 19. století v některých regionech Kacheti. Byly používány nepříliš hluboké vrty. První odbornější přístup začal být používán ve dvacátých letech minulého století a […]

Dobývání ropy začalo v Gruzii v druhé polovině 19. století v některých regionech Kacheti. Byly používány nepříliš hluboké vrty. První odbornější přístup začal být používán ve dvacátých letech minulého století a na rozvoj dobývání ropy byl založen podnik Saknavtobi. Ve třicátých až šedesátých letech byla ropa dobývána na sedmi malých ropných polích v Mirzaani, Patara, Širaki, Supsa, Norio, Satshenisi, Taribana a Chaladidi východní. Roční produkce dosahovala 22-25 tis. tun. Geologický výzkum v sedmdesátých a osmdesátých letech objevil nová naftová pole a rovněž zdroje zemního plynu. Příkladem jsou Samgori-Patardzeuli-Ninotsminda, Samgori východní, nebo Teleti.

Gruzie má 12 milionů metrických tun zásob ropy a 10 mld. kubických metrů zemního plynu. Produkce ropy je zatím velmi malá a stejně tak je to i se zemním plynem. I domácí spotřeba je uspokojována importem.

Infrastruktura

V současné době v Gruzií procházejí dva ropovody. Prvním je Baku – Supsa, který transportuje kaspickou ropu z Azerbajdžánu do černomořského terminálu v Supse. Tento ropovod byl otevřen roku 1999 a jeho roční kapacita je 46.500.000 barelů ropy. Druhým ropovodem je Baku – Tbilisi – Ceyhan a byl otevřen v roce 2006. Tedy opět kaspická ropa z azerbajdžánského Baku, proudící přes Gruzii do Tureckého přístavu Ceyhan ve Středozemním moři. Dále Gruzií prochází plynovod Jižní Kavkaz, který byl otevřen roku 2007 a vede z azerbajdžánského Baku do Tureckého Erzerumu. Projektovaná kapacita je 16 miliard cm³ plynu ročně. Za správu různých částí infrastruktury mají odpovědnost společnosti BP Amoco, Shah Deniz a BTC. Domácí distribucí se zabývá Georgian Oil and Gas Company (GOGC).

Jak uvádí Georgian Oil and Gas Company, v roce 2009 se transport surové ropy pomocí ropovodů na území Gruzie zvýšil o 25%. 285,7 milionů barelů bylo transportováno prostřednictvím ropovodu BTC a 31,4 miliony barelů prostřednictvím Western Route Export Pipeline (WREP).

Pro investory je velmi důležitým úřadem Gruzínský státní úřad pro regulaci zdrojů ropy a plynu. Tento úřad mimo jiné odpovídá i za vyhlašování tendrů na průzkum a těžbu ropy a zemního plynu. Podle gruzínského zákona se všech průzkumů rovněž účastní také Gruzínská Oil and Gas Company. Ta byla sloučena ze tří původně samostatných společností a to Gruzínské Gas International Corporation, Gruzínské International Oil Corporation, a Gruzínské národní ropné společnosti (Saknavtobi).

Příležitosti mohou být například v dodávkách zařízení a údržbě současné infrastruktury. Další možností jsou i výzkumné práce.

foto: Shovelling Son

About Petr Kvíčala