Energetika Gruzie – potenciál.

Na území Gruzie je 26 000 řek s celkovou délkou 60 000 km. Z hlediska výroby elektrické energie jich má význam přibližně 300. Jejich potenciální roční kapacita je 15 000 MW. Průměrná roční produkce je […]

Na území Gruzie je 26 000 řek s celkovou délkou 60 000 km. Z hlediska výroby elektrické energie jich má význam přibližně 300. Jejich potenciální roční kapacita je 15 000 MW. Průměrná roční produkce je 50 milionů kWh. Určitým problémem, který je nutno brát v úvahu, je sezónnost v průtocích mnoha gruzínských řek. Je tedy často nezbytné budování vodních nádrží, které tento problém řeší.

Gruzie za svoji prioritu také označuje využití alternativních zdrojů energie jako jsou větrná a sluneční energie, termální vody nebo bioplyn.

Podle gruzínských údajů potenciál využití větrné energie dosahuje 4 miliard kWh ročně. V oblasti geotermálních vod se jedná o zásoby 250 mil. m³ ročně. Je zde známo přibližně 250 kanálů s geotermální vodou o teplotě 30-1100 C° a celkově se jedná o potenciál 160 000 m³ denně. Sluneční energie má podle gruzínských údajů kapacitu 108 MW ročně. Je uváděno, že v zemi je 250-280 slunečních dní v roce.

Potenciálem pro gruzínský export elektrické energie je Turecko a Evropa. Gruzie je také energetickou tranzitní zemí mezi Azerbajdžánem, Ruskem a Arménií. Rozvoj je zde plánován v oblasti budování kapacit generování elektrické energie a rovněž v oblasti budování moderní transportní sítě. Jedním z projektů je mimo jiné i výstavba výkonného elektrického vedení do Turecka.

Opotřebovanost stávajícího vybavení je značná. Téměř veškeré zařízení bylo vyrobeno ještě v období SSSR a v současné době nemá Gruzie prakticky žádnou výrobu potřebných zařízení. Výjimkou je výroba některých malých turbín. V rozvoji a modernizaci je tedy země odkázána na dovoz.

Je plánována rozsáhlá privatizace hydroelektráren a rovněž výstavba nových zařízení.

Příležitosti jsou v oblasti dodávek a investicí do přenosových sítí a elektráren, zejména vodních. Veškeré zařízení související s modernizací sektoru může být perspektivní příležitostí.

foto: EssjayNZ

About Petr Kvíčala