Důlní zařízení v Kazachstánu.

V Kazachstánu je více než 230 samostatných důlních podniků, které mimo jiné těží, vyrábí či zpracovávají uhlí, železo a ocel, měď, olovo, zinek, mangan, zlato, hliník, titan, uran, baryt a […]

V Kazachstánu je více než 230 samostatných důlních podniků, které mimo jiné těží, vyrábí či zpracovávají uhlí, železo a ocel, měď, olovo, zinek, mangan, zlato, hliník, titan, uran, baryt a další. Důlní sektor tvoří 30 % vývozu, 16 % HDP, 19 % zaměstnanosti v průmyslu. Důlní průmysl je jednou ze státních priorit a v souvislosti s tím existuje i příslušný rozvojový program, který se detailně zabývá rozvojem tohoto odvětví.

Kazachstán v číslech:

  • devátý největší světový vývozce uhlí v roce 2008 (105 milionů tun uhlí). V roce 2009 těžba uhlí klesla o 12 % na 93 milionů tun.
  • osmé největší zásoby železné rudy na světě (12,5 miliardy tun).
  • druhé místo na světě v zásobách manganu – rezervy 600 milionů tun
  • 30 % chromitových rud světa
  • 25 % světových zásob uranu
  • významný producent beryllia, tantalu, barytu, kadmia.

Příležitosti:

Kazachstán nemá vlastní důlní strojírenství a této sféře je tedy plně závislý na dovozech. Poptávka ročně roste o 9 %. Příležitostí zde může být vše související s důlní činnosti a zpracováním surovin. Příkladem pro vhodný dovoz mohou sloužit například buldozery, vrtací zařízení, drapáky, stroje na drcení, rozmělňovací stroje, šrotovníky, kompresory, výtahy, jeřáby, výbušniny. Dále pak přístroje minimalizující škody a znečištění životního prostředí. Řadu příležitostí také skýtá trh služeb v této oblasti. Například geologický, geofyzikální či geochemický výzkum. Vzhledem k našemu dobře rozvinutému strojírenství se zde jedná o zajímavé možnosti pro uplatnění české produkce. Záleží však na zvolení vhodné exportní strategie a zapomenout nesmíme ani na skutečnost, že v podobných oblastech hraje důležitou roli i exportní a politická podpora ze strany státu, kterou je neustále nezbytné vhodným způsobem efektivně rozvíjet. Výsledky závisí pouze na nás.

autor foto: magadan

About Petr Kvíčala