Kolik bude stát modernizace Ruska?

Nezbytnost rozvoje ruského průmyslu je zcela zřejmá. Modernizace téměř čehokoli je zde naprostou nezbytností. Rusko promarnilo dlouhá desetiletí modernizace strojového a technického parku a rovněž infrastruktura žádá krajně nezbytnou obnovu. […]

Nezbytnost rozvoje ruského průmyslu je zcela zřejmá. Modernizace téměř čehokoli je zde naprostou nezbytností. Rusko promarnilo dlouhá desetiletí modernizace strojového a technického parku a rovněž infrastruktura žádá krajně nezbytnou obnovu. Hovoří se o celé řadě kroků významných ke zlepšení situace země. Nezbytné je zlepšit infrastrukturu od silniční a železniční sítě až po energetiku nebo spoje. Zvyšovat úroveň vzdělání a výzkumu. Exportovat více elektrické energie. Přejít od exportu produkce metalurgického průmyslu k exportu strojírenských výrobků. Zpracovávat zdroje a exportovat výrobky s větší přidanou hodnotou. A finálně přejít od exportu zboží k exportu znalostí.

Kolik bude modernizace stát?

 • 500 tisíc km. silnic při ceně 30 mil. rublů/km znamená 15 bilionů RUB.
 • Strojírenství pro automobilový a traktorový sektor ~ 0,3 bilionu RUB.
 • Železniční infrastruktura – zapotřebí je 50 tis. km. Při ceně ~ 150 mil.RUB/km je výsledkem 7,5 bilionů RUB.
 • Strojírenství pro železnice  ~ 0,1 bilionu RUB.
 • Říční transportní síť (Volgodonské, Obské, Jenisejské a Lenské povodí) ~ 1,5 bilionu RUB.
 • Stavitelství říčních lodí ~ 0,06 bilionu RUB.
 • Infrastruktura námořního trasportu – přístavy; přibližně 5 bilionů RUB (kalkulovány jsou i práce související se Severní mořskou cestou).
 • Stavba lodí pro námořní transport ~ 0,3 bilionu RUB.
 • Samotné obnovení flotily ~ 1 bilionu RUB.
 • Energetický systém: výstavba, či modernizace 100 GW kapacit; při ceně 30 milionů RUB/GW. Z toho vyplývají 3 biliony RUB.
 • Energetické strojírenství ~ 0,03 bilionu RUB.
 • Elektrické sítě – minimálně sto tisíc kilometrů. Při ceně ~ 30 mil. RUB/km vyplývají celkové 3 biliony RUB.
 • Strojírenství pro obnovu energetických sítí  ~ 0,03 bilionu RUB.
 • Rozvoj těžby nafty a plynu,  jejich transportní infrastruktura a skladovací prostory ~ 4 biliony RUB.
 • Strojírenství pro těžbu nafty a plynu ~ 0,02 bilionu RUB.
 • Moderní komunikační sítě, celková informatizace ekonomického a společenského života: náklady 1 bilion RUB na každého ze 142 milionů obyvatel Ruska. Celkově tedy 142 bilionů RUB.
 • Elektronický průmysl bude vyžadovat ~ 10 bilionu RUB.
 • Rozvoj infrastruktury pro elektronizaci Ruska by vyžadovalo 40 bilionů RUB.

Pokud tedy chce Rusko do roku 2030 pětkrát zvýšit životní úroveň svých občanů a desetkrát zvýšit HDP, pak musí podle Felixe Šamraje v období nejbližších dvaceti let investovat výše uvedené částky. Jak ve svých závěrech pokračuje tento autor, velikost investicí, které jsou pro Rusko v současné době nezbytné, je přibližně 10 bilionů RUB ročně. HDP Ruské federace je přibližně 60 bilionů RUB. Dále ve svých úvahách vychází z toho, že Japonsko žije s deficitem rozpočtu 200 % HDP. Při srovnání by si tedy Rusko mohlo do modernizace dovolit investovat přibližně 120 bilionů RUB. Tato částka by tvořila základ investicí do modernizace a zbývajících 73 bilionů RUB by mohlo být získáno ze zahraničních zdrojů.

Zdroje: Felix Šamraj, Equipnet

Foto: smallritual

About Petr Kvíčala