Formuláře

Formuláře a vzory pro jejich vyplnění. Nezbytné při cestě do Ruska a k následné činnosti na teritoriu. Všechny formuláře jsou zdarma ke stažení. Databáze formulářů bude pravidelně rozšiřována. Vízová anketa […]

Formuláře a vzory pro jejich vyplnění. Nezbytné při cestě do Ruska a k následné činnosti na teritoriu. Všechny formuláře jsou zdarma ke stažení. Databáze formulářů bude pravidelně rozšiřována.

Vízová anketa (pro vyplnění počítačem a tisk)

Vízová anketa (pro tisk a následné ruční vyplnění)

Migrační karta – čelní strana (vzor)

Migrační karta – zadní strana (vzor)

Formulář pro pozvání do RF (od soukromé osoby)

Formulář pro pozvání do RF (od právnické osoby)

Formulář pro registraci po příjezdu do Ruské federace

Zpráva vedení obchodního zastoupení o působení na teritoriu Ruské federace – vzor (povinná zpráva podávaná každého půl roku; nezbytné rovněž při prodlužování akreditace).

Formulář na potvrzení o akreditaci a zanesení obchodního zastoupení do státního rejstříku a rovněž o případných změnách. (Nezbytné při registraci a prodlužování období působení obchodního zastoupení; rovněž při ohlašování celé řady změn.)

Žádost o vydání akreditační karty zahraničnímu pracovníkovi obchodního zastoupení (rovněž na prodlužování žádostí o pobyt pracovníka v zastoupení).

Životopisné informace, které musí předkládat zahraniční pracovník při žádosti o akreditační kartu v rámci obchodního zastoupení nebo filiálu.

Žádost o akreditaci manželky/manžela zahraničního pracovníka/pracovnice obchodního zastoupení (rovněž na prodlužování pobytu).

Formulář na potvrzení o akreditaci a zanesení filiálu do státního rejstříku a rovněž o případných změnách (nezbytné při registraci a prodlužovaní období působení filiálu; rovněž při ohlašování celé řady změn).

Zpráva vedení filiálu o jeho působení na teritoriu Ruské federace – vzor (povinná zpráva podávaná každého půl roku; nezbytné rovněž při prodlužování akreditace).

Žádost o vydání akreditační karty zahraničnímu pracovníkovi filiálu (rovněž na prodlužování žádostí o pobyt pracovníka v zastoupení).

Žádost o akreditaci manželky/manžela zahraničního pracovníka/pracovnice filiálu (rovněž na prodlužování pobytu).

Formulář žádosti o vyřízení pozvání spolupracovníků obchodního zastoupení a filiálu do Ruské federace.

Žádost/prosba (chodatajstvo) o vydání pozvání na vjezd do Ruské federace – údaje o organizaci, která zve.

РАСПИСКА в получении документов od palaty


Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí RF, Velvyslanectví Ruské federace v Praze

About Petr Kvíčala