Franchising v Rusku.

Existují dva základní důvody pro zvyšující se popularitu franchisingu. Prvním důvodem je, že spotřebitelé a i podnikatelé v Ruské federaci přikládají velký význam značce, značkovým produktům a službám. Značkovost je pro […]

Existují dva základní důvody pro zvyšující se popularitu franchisingu. Prvním důvodem je, že spotřebitelé a i podnikatelé v Ruské federaci přikládají velký význam značce, značkovým produktům a službám. Značkovost je pro ně jednoduše zásadním vodítkem při výběru. Druhým důvodem je, že franchising kromě značky přináší také modernější obchodní formy řízení, nové technologie a tím nástroje poskytující konkurenční výhody.

Vzhledem k tomu, že statistika franchisingu není v Rusku příliš jednoduchá, uvádím pouze některé základní odhady, které se mezi sebou někdy liší. Od roku 2000 se počet společností, které jsou v Rusku takto zastoupeny zvedl z 54 na přibližně 300. Některé zdroje však uvádějí až na 600 společností.

Největší zastoupení má fast food a prodejní sektor. Rozvoj služeb je touto formou pomalejší. Zastoupení má také business vzdělávání a tréning, business služby, předškolní výchova nebo například automobilový průmysl.

Podíváme-li se na teritoriální zastoupení, pak vidíme, že přibližně 43 % tvoří Moskva a Moskevská oblast, 15 % Petrohrad a Leningradská oblast a 12 % je na Uralu.

Společnosti, které jsou na Ruském trhu zastoupeny, jsou například Subway, Pizza di Roma, Starbucks, Pizza Hut, ChemDry, Gold´sGym, AlfaGraphics, Candy Bouquet, Kwik Kopy a mnoho dalších.

Nejčastěji je ke vstupu do Ruska vybírána Moskva nebo Petrohrad, tedy nejsilnější spotřební trhy v zemi. Nelze však snižovat ani neustálý rozvoj ve městech jako jsou Jekatěrinburg, Kazaň, Nižní Novgorod, Krasnodar a další.

Jaké jsou však překážky zpomalující růst této formy podnikání? Jsou to například některé licenční předpisy týkající se sublicencí. Podstatnou roli hraje neznalost, projevující se zejména v regionech. A významnou roli také hraje určitá „neprůhlednost“ ruského trhu, nicméně to je skutečnost týkající se jakéhokoliv podnikání v Rusku. Tato „neprůhlednost“ komplikuje celý postup již od vyhledání vhodných partnerů až například po vyjednávání o royalty platbách, což řadu společností spíše vede k samostatné správě svých vlastních obchodů. Jako tradiční nešvary je možné jmenovat také slabou platební disciplínu, mnohokráte zmiňovanou právní vymahatelnost, rozbujelou byrokracii a korupci. Navzdory negativním stránkám je však rozvoj v této oblasti velmi perspektivní.

Franchising je v Rusku nejviditelnější v sektoru fast food. Očekává se rozmach v oblasti stravování, tedy konkrétně ve sféře běžných restaurací. Rozvoj zasáhl také kavárenství. Poptávka po kavárnách a čajovnách velmi narostla. Tento styl si získal na popularitě a je vidět například na rychlém rozšíření sítě Starbucks. K tomuto faktu bych mohl uvést, že v období Sovětského svazu prakticky neexistoval styl kaváren, čajoven ani hospod, tak jak ho známe například u nás. Existovaly restaurace, ve kterých se slavily významné události, jídelny a pak například „buločnye“ nebo „pirožkovye“, kde bylo možné si koupit pirožky nebo sladké pečivo s čajem. Vše jmenované se však výrazně odlišuje od toho, co známe v našich českých reáliích.

Závěrem bych jen zmínil, že možnosti franchisingu jsou v Ruské federaci velmi perspektivní. Příležitosti jsou velké a týkají se restaurací, prodeje, vzdělávání, fitnes středisek, zábavy obecně, rekreace, cestování, ubytování nebo taktéž automobilového průmyslu. Dále pak mohu jmenovat úklidové a servisní služby, transport, expresní poštovní služby, tréning managementu a konzultační služby.

foto: Qlis, McDonald´s na Arbatu, Moskva

About Petr Kvíčala