Telekomunikační zařízení a služby v Rusku.

Ruský telekomunikační trh vykazoval až do října 2008, tedy do okamžiku, kdy bylo Rusko zasaženo globální ekonomickou krizí, pozvolný růst. Na tento růst měly vliv dva základní faktory. Stabilní hospodářské […]

Ruský telekomunikační trh vykazoval až do října 2008, tedy do okamžiku, kdy bylo Rusko zasaženo globální ekonomickou krizí, pozvolný růst. Na tento růst měly vliv dva základní faktory. Stabilní hospodářské výsledky a nezbytnost modernizace telekomunikační infrastruktury v celé Ruské federaci. Svoji úlohu také pochopitelně sehrál příliv zahraničních investic. V roce 2007 dosáhl prodej na ruském telekomunikačním trhu 38,5 miliardy USD. Průměrný růst v letech 2004 až 2008 byl okolo 20 %.

Sektor mobilních telefonů představuje více než 50% telekomunikačního trhu. 90% příjmů v oblasti mobilních telefonů získávají MTS, VimpelCom a MegaFon. K prosinci roku 2008 bylo v Rusku registrováno 178 milionů SIM karet. Přibližně 56% z nich je aktivních. V roce 2008 stoupl počet SIM karet o 5 % ve srovnání s předchozím rokem. Tržby mobilních operátorů byly v roce 2008 přibližně 21 miliard USD. Rozvíjí se iPhones, WiMAX a navigace GPS. V Rusku jsou tři generace mobilních sítí: 1G, 2G a 2.5G. Standardní GSM pokrývá více než 90 % trhu. Zbývajících 10 % je provozováno ve standardech CDMA a D-AMPS. Licenci 3G získal MTS, Beeline a MegaFon. Problémem pro rozvoj 3G se jevil nedostatek rádiových frekvencí.

Počet uživatelů internetu také pozvolna stoupá. V současné době je Rusko na jedenácté příčce světa na žebříčku zemí v oblasti rozšířenosti internetu. Počet uživatelů internetu již v Ruské federaci přesáhl 40 milionů. Podpora přístupu WIMAX bude v budoucnosti významně zvyšovat počet uživatelů internetu.

V oblasti pevných linek v roce 2007 vystoupaly příjmy za telefonické služby na 17,6 miliardy dolarů. V roce 2006 se jednalo o 13,6 miliardy. Nejvýznamnějšími hráči na trhu jsou MTT (soukromá společnost vlastněná společností Systema Holding) a Rostelekom (státní společnost).

Růst způsobuje poptávku po telekomunikačním zařízení. Výdaje v oblasti telekomunikačních zařízení ročně dosahují 4 miliard USD. Většina z těchto zařízení je do Ruska dovážena.

Vysoký růst se očekává ve širokopásmovém přístupu. Rozšířeným se začíná stávat například připojení pomocí Ethernet, ADSL atd. Stejně tak se očekává rozšířenější použití technologie WIMAX. Velmi významný rozvoj očekává kabelové televizní kanály. Zde můžeme zmínit využití IPTV a přístup přes DOCSIS a HFC. Jako velmi zajímavou příležitost vidím dodávky širokopásmových technologií, vysokorychlostního zařízení, multimediálních řešení a digitálních zařízení.

V neposlední řadě musím poznamenat, že IT pokrytí a přístup k internetu je rovněž součástí federálního programu pro vzdělávání a prostředky tedy mohou být vyděleny i z těchto zdrojů.

About Petr Kvíčala