Počítače a software v Rusku.

Trh s IT se v Ruské federaci velmi bouřlivě rozvíjí. V roce 2007 byl zaznamenán nárůst o 9 % a celkově byl v tomto roce trh s IT na úrovni 17 miliard USD. Vysoký nárůst […]

Trh s IT se v Ruské federaci velmi bouřlivě rozvíjí. V roce 2007 byl zaznamenán nárůst o 9 % a celkově byl v tomto roce trh s IT na úrovni 17 miliard USD. Vysoký nárůst byl dán poměrně příznivou hospodářskou situací a relativně silným rublem. Na situaci měly vliv také poměrně dobré hospodářské výsledky různých sektorů ruského průmyslu, které se promítaly v poptávce. Zájem o IT byl významný rovněž na úrovni státní správy. Vzhledem k hospodářské krizi a jejím důsledkům nelze očekávat natolik bouřlivý nárůst jako dosud. Navzdory hospodářským důsledkům krize ale očekávám pozvolný růst.

Počet počítačů v Ruské federaci koncem roku 2008 přesáhl 27 milionů kusů. Počet uživatelů internetu byl 40 milionů. S odhady nárůstu počtu uživatelů internetu na 60 milionů v nejbližších pěti letech v zásadě souhlasím.

Struktura trhu s IT je následující. Hardware tvoří 64 %, software 11 %, služby 25 %.

Na struktuře prodeje hardware měly významný podíl notebooky. V roce 2007 se jich v Rusku prodalo více než 2 miliony kusů. Nejvyšší nárůst v IT ale v roce 2007 zaznamenal sektor služeb (30 %). Nárůst trhu se službami byl významný i v roce 2008. I v tomto roce se jednalo o nejrychleji se rozvíjející se segment IT. Poradenství zaznamenalo nárůst o 60 %, vývoj a úpravy a ladění pro potřeby zákazníka nárůst o 29 %, odborné oborové vzdělávání a příprava nárůst o 30 %, outsourcing nárůst o 24 %, rozmístění a podpora nárůst o 23 % a integrace nárůst o 34 %.

Software také ukazuje pozitivní výsledky. Nejperspektivnějším se podle výsledků prodeje v roce 2007 a 2008 jeví specializované produkty na podporu produktivity – nárůst o 60 %, dále software zaměřený na plánování efektivního využití podnikových zdrojů – nárůst o 60 %, business inteligence – nárůst o 45 % a v neposlední řadě security – nárůst o 40 %.

Jako velmi výhodný se nadále jeví prodej notebooků, data storage systémů, technicky pro datová centra, serverů, síťových zařízení, PDA a mobilní internetové technologie.

Struktura IT trhu v Ruské federaci.

Struktura IT trhu v Ruské federaci.

Předpokládaný nárůst uživatelů internetu v Ruské federaci.

Předpokládaný nárůst uživatelů internetu v Ruské federaci.

About Petr Kvíčala