Ruská federace – základní informace.

Nejrychleji se rozvíjející trh s farmaceutickými produkty světa. Nejrychleji rostoucí trh s automobily a jejich náhradními díly v Evropě. Druhý největší dodavatel železa na světě. Druhé místo v produkci ropy na světě. 1/4 dodávek […]

 • Nejrychleji se rozvíjející trh s farmaceutickými produkty světa.
 • Nejrychleji rostoucí trh s automobily a jejich náhradními díly v Evropě.
 • Druhý největší dodavatel železa na světě.
 • Druhé místo v produkci ropy na světě.
 • 1/4 dodávek plynu na celosvětový trh.
 • 1/4 celosvětových zásob dřeva.
 • Sedmý největší trh světa se spotřební elektronikou.
 • 20 % celosvětové produkce trhu hnojiv kontrolují ruské společnosti.
 • Jedenáctá příčka na žebříčku zemí v oblasti rozšířenosti internetu.
 • 30 % celosvětových zásob zemního plynu.
 • 9 % celosvětových zásob ropy.
 • 30 % celosvětových zásob potaše.
 • 16 % celosvětových zásob železné rudy .
 • 24 % celosvětových zásob niklu.
 • 15 % zlata.
 • 12 % platiny.
 • 44 % paladia.
 • První příčka na světě strukturou a velikostí zásob těžkých kovů.
 • 200 milionů kilowatt je výkon Ruské elektrické infrastruktury.
 • tedy čtvrtá největší generující kapacita světa.
 • 45 000 kilometrů vedení vysokého napětí.
 • 2 700 000 kilometrů vedení nízkého napětí.
 • Nejrozsáhlejší infrastruktura v oblasti elektrického zásobování na světě.
 • 152 000 kilometrů je délka ruské železniční sítě.
 • 206 000 kilometrů tvoří hlavních trati produktovodů.
 • 101 000 kilometrů je délka vnitřních vodních cest.
 • 40 % je průměrný růst maloobchodu za posledních pět let (evropský průměr jsou jen 3 %).
 • 8,5 % je průměrný nárůst v oblasti ropného průmyslu za posledních 5 let.
 • 165 miliard USD je velikost trhu s potravinami.
 • Do roku 2020 se očekává nárůst trhu s potravinami na 400 miliard USD.
 • 6,8 miliard USD byla velikost bezpečnostního trhu v roce 2008.
 • 4 miliardy USD jsou roční výdaje na nová telekomunikační zařízení.
 • 21 miliard USD jsou tržby ruských mobilních operátorů za rok 2008.
 • 5 nejlepší země pro investice podle poslední analýzy OSN.

Jakým způsobem působíte na trhu Ruské federace Vy?…


foto: Andrew® (Rudé náměstí v lednu, Moskva)

About Petr Kvíčala