Bělorusko – export a import v roce 2011.

Růst 43 %. Běloruský zahraniční obchod se zbožím v tomto roce činil 86 miliard USD. 1. Export Export zboží – 40,3 miliard USD, růst o 15 miliard (59,4 %). Export […]

Růst 43 %. Běloruský zahraniční obchod se zbožím v tomto roce činil 86 miliard USD.

1. Export

Export zboží – 40,3 miliard USD, růst o 15 miliard (59,4 %).

Export v průběhu roku 2011
(v mil. USD)

Významný byl růst exportu ropy a ropných produktů (v porovnání s předchozím rokem nárůst 2 x), rozpouštědel a ředidel (10 x),  draselných hnojiv (1,5 x), traktorů a tahačů (1,8 x), nákladních automobilů (1,7 x), železných kovů (o 29,1 %), pneumatik (o 36,7 %), dusíkatých hnojiv (2,2 x).

Komoditní struktura běloruského vývozu v roce 2011
(% z celku)

 • ropa a ropné produkty
 • produkce chemického průmyslu
 • automobily, jejich zařízení a jiné transportní prostředky
 • potraviny a zemědělské suroviny
 • kovy a výrobky z kovů
 • jiné zboží
 • textil, textilní výrobky a obuv
 • dřevo a výrobky z buničiny a papíru
 • nerostné produkty (bez ropy a produktů z ropy)
 • kůže, kožešiny a výrobky z nich

Teritoriálně byl v roce 2011 růst vývozu: do SNS – o 43 %, z toho do Ruska – o 37,5 %, do ostatních zemí SNS – o 58 %, do zemí mimo SNS – o 78,5 %, z toho do států EU – o 206.9 %.

Export zboží – teritoriální pohled
(v mil. USD)

 • Rusko
 • jiné země SNS
 • EU
 • Amerika
 • Asie a Afrika

Nárůst vývozu do EU byl o 8,1 miliardy USD, do Ruska o 3,7 miliardy USD, do dalších zemí SNS o 2 miliardy USD. Je třeba si povšimnout trendu výrazného zvýšení běloruského vývozu do dalších oblastí a to do Asie a Afriky kde  se jedná o 756.20 milionů USD, do Ameriky o 539.1 milionů USD.

Hlavními odběrateli běloruského zboží v lednu až prosinci roku 2011: Rusko – 34 % celkového objemu běloruského exportu, Nizozemsko – 15,3 %, Ukrajina – 10,3 %, Lotyšsko – 7,8 %, Německo – 4,5 %, Brazílie – 3 %, Polsko – 2,8 %, Litva – 2,1 %, Čína – 1,6 %, Kazachstán – 1,6 %.

2. Import

Běloruská republika dovezla zboží v hodnotě 45,7 miliardy dolarů. Nárůst dovozu byl o 10,8 miliard USD, tedy o 31,1%.

Komoditní struktura běloruského dovozu v roce 2011

 • suroviny, materiály, komponenty
 • energetické produkty
 • spotřební zboží
 • technická zařízení, stroje a mechanismy
 • jiné zboží

Hlavní nárůst (83,3% z celkového objemu růstu, tedy 9 miliard USD) činily meziprodukty (suroviny, komponenty, energetické produkty), hlavní nárůst v této skupině tvoří: ropa a ropné výrobky – růst o 5,2 mld. Kč, zemní plyn – o 1,3 mil. USD, suroviny a produkce chemického průmyslu – o 623,9 mil. USD, železné kovy – o 435,3 mil. USD, elektřina – o 216,5 mil. USD, surový cukr – o 118,7 mil. USD, pístové spalovací motory – o 116,7 mil. USD, smíšená minerální hnojiva – o 70,4 mil. USD, kaučuk – o 56 mil. USD.

Nárůst dovozu spotřebního zboží činil 1,4 miliardy USD (o 25,2 %), včetně non-food – 1,3 miliard USD (o 35 %), potraviny – 104,6 milionu USD (o 5,6 %).

99,5 % nárůstu dovozu nepotravinářského zboží (o 1,3 miliardy USD) tvoří osobní automobily.

Dovoz technologického zařízení, strojů a mechanizmů se zvýšil o 500,4 milionů USD (o 14,4 %).

Hlavními dodavateli zboží do Běloruské republiky v roce 2011:

 1. Rusko – 54,5 % (celkového dovozu)
 2. Německo – 5,6 %
 3. Čína – 4,8 %
 4. Ukrajina – 4,4 %
 5. Polsko – 2,8 %
 6. Venezuela – 2,5 %
 7. Itálie – 2,1 %
 8. USA – 1,2 %
 9. Francie – 0,9 %

3. Saldo

Saldo zahraničního obchodu v roce 2011: negativní o 5,5 miliardy dolarů. V porovnání s rokem 2010, v roce 2011 snížení negativního salda činilo 4,1 miliardy USD.

S výjimkou investičního zboží a potravin byla rovnováha negativní u všech dalších hlavních komoditních skupin.

Bilance zahraničního obchodu Běloruska podle zbožových skupin v letech 2010 a 2011
(v mil.USD)

Sloupce z levé strany:

 • investiční zboží
 • energetické zboží
 • meziprodukty (suroviny, komponenty)
 • spotřební potravinářské zboží
 • spotřební zboží nepotravinářské (včetně importu osobních automobilů – 1301,8 USD)

Běloruský zahraniční obchod se službami

(podle metodiky platební bilance)

1. Export

V roce 2011 byly Běloruskem vyvezeny služby v hodnotě 5,3 miliardy USD.

70 % (532,2 milionů dolarů) růstu vývozu bylo dosaženo na základě dopravních služeb, ale růst vývozu je zaznamenán prakticky u všech typů služeb (kromě pojištění):

 • stavební služby  – o 55,4% (69,5 mil. dolarů);
 • počítačové služby – o 25,3% (55 mil. dolarů);
 • obchodní služby – o 10,3% (47,7 mil. dolarů);
 • cestovní služby – o 5,1% (22,5 mil. dolarů);
 • licenční poplatky – 2,4 krát (11,5 mil. dolarů);
 • komunikační služby– o 6,3% (10,9 mil. dolarů);
 • finanční služby – o 38,4% (4,3 mil. dolarů);
 • zdravotnické služby – o 47,2% (4,2 mil. dolarů);
 • veřejné (státní) služby – o 6,1% (2,1 mil. dolarů);
 • informační služby – o 20,8% (1,1 mil. dolarů).

Export služeb v oblasti pojištění se snížil o 35 % (0,7 mil. dolarů) a to z důvodu poklesu objemů dobrovolného pojištění.

2. Import

V roce 2011 Bělorusko dovezlo služby v hodnotě 3,2 miliardy USD. Nárůst byl ve výši 304,6 mil. USD, tedy o 10,6%.

Hlavní růst dovozu služeb byl ve stavebnictví (49,2 % z celkového nárůstu, tedy 149,9 mil. USD) a v dopravě (46 %, tedy 140 mil. USD).

Významný byl dovoz podnikatelských služeb (zvýšení o 60,9 mil. USD, tedy o 17,9 %) a finančních služeb (21,2 mil. USD, tedy o 27,8 %).


Struktura zahraničního obchodu Běloruska v oblasti služeb v roce 2011

 • transportní služby
 • stavební služby
 • cestovní služby
 • počítačové služby
 • komunikační služby
 • provozní leasing
 • jiné služby

3. Saldo

Saldo běloruského zahraničního obchodu v oblasti služeb bylo v roce 2011 pozitivní a to v hodnotě 2,1 miliardy dolarů.

Zahraniční obchod Běloruské republiky se zbožím a službami.

(podle metodiky platební bilance)

Vývoz zboží a služeb v roce 2011 činil 46,1 miliardy dolarů a vyrostl ve srovnání s rokem 2010 o 16,2 miliardy dolarů. V důsledku přijatých opatření zpřísňujících monetární a fiskální politiku bylo tempo růstu vývozu zboží a služeb 154,2 %, oproti prognóze 123,7 %.

Dovoz zboží a služeb činil 48,3 miliardy dolarů a zvýšil se o 10,9 miliard dolarů, tedy o 29,3 %.

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí Běloruské republiky.

Foto: Bart van Damme/Flickr

%

About Petr Kvíčala