Zdravotnické přístroje a potřeby v Rusku – příležitosti.

Zdravotní péče je pro ruskou vládu jednou z priorit. V roce 2009 je pro oblast zdravotnictví určeno 4,8 miliardy USD. Program „Zdorovlje“ patří mezi čtyři základní prioritní programy Ruské federace. […]

Zdravotní péče je pro ruskou vládu jednou z priorit. V roce 2009 je pro oblast zdravotnictví určeno 4,8 miliardy USD. Program „Zdorovlje“ patří mezi čtyři základní prioritní programy Ruské federace. V letech 2009-2012 se program Zdorovlje zaměří zejména na zdravý životní styl, lékařskou pomoc a preventivní lékařství, hi-tech medicínu a mateřskou péči. V oblasti hi-tech medicíny je důraz kladem, mimo jiné, i na léčbu srdečních problémů, krevní a cévní problematiku (100 milionů USD na nákup zařízení a potřeb pro státní kliniky). Důraz je také kladen na dárcovství krve. V oblasti mateřské péče je plánováno vybudování 24 nových technologických center.  Náklady na zdravotní péči v Ruské federaci jsou na úrovni 3,5 % HDP. Do budoucna je nadále možné očekávat výrazné financování sektoru.

Od roku 1990 je v Ruské federaci poptávka po soukromé zdravotní péči, která vede k zakládání soukromých klinik. Tyto kliniky vznikají nejenom v Moskvě a Petrohradě, ale také v regionech. Celková hodnota zdravotních služeb pocházejících ze soukromě placených zdrojů je odhadována na 6,5 miliardy USD. To znamená přibližně jednu pětinu všech prostředků za zdravotnické služby v RF. Nárůst placených zdravotnických služeb se každoročně pohybuje mezi 20 až 30 %. Jednou z mnoha služeb týkajících se zdravotnického sektoru je také soukromé zdravotní  pojištění.

Trh se zdravotnickou technikou a zařízením má v Ruské federaci vysoký nárůst. V současné době je odhadován na 3 miliardy USD. Dovoz zdravotnické techniky činí přibližně 70 % z celkového prodeje. Největšími dodavateli jsou Německo, USA, Japonsko, Itálie a Švýcarsko. Dvě třetiny zdravotnických přístrojů a zařízení v Rusku je zastaralých. A nezbytnost jejich výměny stále narůstá. Ruská produkce moderních zdravotních přístrojů je však velmi malá, z čehož vyplývá zcela jasná perspektiva pro exportéry.

90 % zdravotnických přístrojů a zařízení, které se v Ruské federaci vyrábí, pochází od přibližně 660 společností. 220 z těchto společností se však prvotně věnuje potřebám obraného průmyslu. Z přibližně 20 000 zdravotnických přístrojů a zařízení schválených Ministerstvem zdravotnictví se jich v Ruské federaci vyrábí pouze 12 000. Rusko je tedy závislé na dovozu.

Perspektivu má v tomto sektoru natolik široká škála produktů, že považuji za zbytečné zde uvádět jakýkoliv výřez na několik řádek. Důležité je zvolit vhodnou exportní strategii, která může vést k požadovaným výsledkům. Významé je rovněž dále rozvíjet vhodnou státní podporu exportu v těchto oblastech. Tato podpora může mít až zcela zásadní význam.

Odhadovaná hodnota trhu se zdravotnickým zařízením a potřebami v Ruské federaci.

Odhadovaná hodnota trhu se zdravotnickým zařízením a potřebami v Ruské federaci.

Podíl zastaralého zdravotnického zařízení a přístrojů v Ruské federaci.

yastarale ya5iyeni ydravotnicke

Poměr importu a domácí výroby zdravotnických potřeb a zařízení.

Poměr importu a domácí výroby zdravotnických potřeb a zařízení.

Největší importéři na trhu zdravotních potřeb a zařízení v Ruské federaci.

Největší importéři na trhu zdravotních potřeb a zařízení v Ruské federaci.

About Petr Kvíčala