Stavební stroje a materiály v Rusku.

V posledních letech prochází Ruský stavební průmysl bouřlivým rozvojem. Po většinu minulého roku byl růst stavebního trhu mezi 10 a 15 %. V roce 2007 bylo k stavbě zadáno 61 milionů m² bytových […]

V posledních letech prochází Ruský stavební průmysl bouřlivým rozvojem. Po většinu minulého roku byl růst stavebního trhu mezi 10 a 15 %. V roce 2007 bylo k stavbě zadáno 61 milionů m² bytových prostor.V roce 2008 bylo očekáváno dokončení přibližně 65 milionů m² bytových prostor a 40 milionů m² nebytových prostor. Vlivem světové krize tempo ruského stavebnictví významně pokleslo a řada developerských projektů byla odložena. V roce 2009 se neočekává žádné významné oživení aktivit v tomto sektoru.

Opětovný nárůst stavebnictví je předpokládán na počátek roku 2010. Navzdory současnému poklesu však ruský stavební trh stále poskytuje významné obchodní příležitosti. Dokončují se stavby velkého rozsahu, jako například bytový komplex stavební společnosti DON-Stroj o rozměrech 93.505 m². Ruská vláda mimo jiné plánuje i výstavbu sociálních bytů. V úvahu také musíme vzít zcela nevyhovující stav infrastruktury jejíž přebudování poskytne celou řadu možností pro spolupráci.

Zájem je v Rusku o stavební stroje i o materiál. Vzít v úvahu musíme i skutečnost, že Ruské firmy do jisté míry upřednostňují zahraniční zařízení. Současný stav stavebních strojů v Rusku je v poměrně vysokém stavu opotřebení. Jedná se přibližně o 45-75 %. Dovoz stavebních strojů roste. V současné době tvoří dovoz přibližně 50% z celkového počtu zakoupených strojů. Ze zahraničních firem na trhu působí například Komatsu, Hitachi, JSB, Caterpillar a Volvo. O stále významnější podíl také usilují čínské společnosti.

Podíl dováženého stavebního materiálu bude rovněž stoupat. V případě zájmu o prodej tohoto zboží, bych také, jako významný prodejní kanál, doporučoval tržnice se stavebním materiálem a obchody pro kutily, které jsou zde stále velmi populární. Prodává se zde okolo 80 % stavebního materiálu.

Využitelnou obchodní příležitost vidím i ve skutečnosti, že důraz se v současné době začíná čím dál tím více klást i na izolační efektivitu a energetické úspory. Rusko plánuje  redukovat svou spotřebu energie až o 50 %.

Závěrem bych shrnul, že v oblasti stavebnictví jsou v Ruské federaci vhodnou obchodní možností prakticky veškeré stavební stroje a materiály. Kromě již zmiňovaných strojů a zařízení bych dále upozornil na možnosti prodeje moderních technologických licencí, které mohou být významnou obchodní příležitostí.

Struktura nákupu stavebních strojů v Ruské federaci.

Struktura nákupů stavebních strojů a techniky v Ruské federaci.

Až 75 % stavebních strojů je v RF ve vysokém stavu opotřebení.

Struktura nákupu stavebních strojů v Ruské federaci.

foto: savara (Moscow International Business Center, stavební projekt původně nazvaný Moscow City)

About Petr Kvíčala