Průmyslové chemikálie a zařízení pro chemickou výrobu v Rusku.

Chemický průmysl formuje přibližně 1,7 % HDP Ruské federace a tvoří přibližně 1 % celkové světové chemické výroby. Z 62 % se ruští výrobci zaměřují na „základní“ produkci. Například na různá […]

Chemický průmysl formuje přibližně 1,7 % HDP Ruské federace a tvoří přibližně 1 % celkové světové chemické výroby. Z 62 % se ruští výrobci zaměřují na „základní“ produkci. Například na různá hnojiva, plasty nebo syntetické pryskyřice. Ruský vývoz a dovoz je přibližně vyvážený, liší se však ve své struktuře. Vývozním zbožím jsou primární chemické látky. Například styren, metanol nebo syntetický kaučuk. Dovoz se zaměřuje na náročnější a pokročilejší produkty jako jsou barvy a laky, polystyren, chemická vlákna nebo v neposlední řadě i pneumatiky.

Rusko ve svých plánech předpokládá rozvoj chemického průmyslu na 153,2 miliard v roce 2015. Cílem je rozvíjet možnosti domácího průmyslu a nahrazovat dovoz technologicky náročnějších produktů domácí výrobou. Ruská strategie v tomto ohledu počítá s omezením dovozu o 12 %. Zdali se natolik podaří zaměnit dovoz domácí výrobou je, podle mého názoru, velmi spornou otázkou.

Podle odhadů je naprostá většina zařízení pro chemickou výrobu importována. Příkladem mohou sloužit zařízení na formování plastů. Mezi přední dovozce zařízení pro chemický průmysl do Ruské federace patří Německo, Itálie, Čína, Jižní Korea, Švédsko, Francie a další země. Dovoz nových strojů se postupně stále zvyšuje a stará zařízení jsou nahrazována moderními. Jedná se i nová zařízení, ale taktéž o zařízení použitá. Například struktura exportu německé firmy Demag v roce 2006 tvořila 54 % nových zařízení a 46 % zařízení, které již bylo použito.

Zvýšený nákup výrobních zařízení očekávám vzhledem k dalekosáhlým plánům ruské vlády na modernizaci celého odvětví. Konkurenční tlak bude mít silný vliv na urychlenou modernizaci stávajícího zařízení. Modernizace je v zásadě jedinou možností, jak mohou ruské podniky obstát z hlediska kvality. Rovněž jim může pomoci obsáhnout co největší podíl na trhu nabídkou nových produktů.

Struktura chemické výroby v Ruské federaci.

Struktura chemické výroby v Ruské federaci.

foto: fatdeeman

About Petr Kvíčala