Obráběcí stroje a zařízení v Rusku.

Ruský trh s obráběcími stroji má velmi zajímavý potenciál. Pozitivním signálem jsou vládní plány na obnovu a modernizaci odvětví, které považuje za klíčové. Tedy automobilového průmyslu, energetiky, obranného a leteckého průmyslu. […]

Ruský trh s obráběcími stroji má velmi zajímavý potenciál. Pozitivním signálem jsou vládní plány na obnovu a modernizaci odvětví, které považuje za klíčové. Tedy automobilového průmyslu, energetiky, obranného a leteckého průmyslu. Zásadní pozitivní zprávou pro exportéry je zastaralost stávajícího ruského vybavení.

70 % obráběcích strojů je v provozu již po dobu 15-20 let. Počítáme-li, že průměrná životnost těchto strojů je 26 let, je trh s těmito zařízeními vskutku perspektivní. Podle Ruských vládních odhadů bude do roku 2015 zakoupeno přibližně 700 000 nových strojních zařízení.

Po rozpadu Sovětského svazu ekonomická situace způsobila pokles výroby obráběcích strojů, jehož výsledkem bylo nedostatečné zásobování trhu stroji požadované kvality. V roce 1990 bylo v Rusku vyrobeno jen 101.500 těchto strojů. Celkový počet obráběcích strojů a zařízení byl v tomto roce 2,5 milionu. V roce 2007 byl počet těchto strojů již jen 1,5 milionu. Tedy o 1 milion kusů méně než v roce 1990.

V současné době je v Ruské federaci zájem v podstatě o všechny druhy obráběcích strojů. Ruská výroba se dlouhodobě zaměřovala spíše na typy strojů široce uplatnitelných (soustružení, frézování, horizontální vyvrtávačky). Výroba pokročilých typů strojů s vysokou přesností a rychlostí, stejně tak jako všech typy brusek, v Rusku není příliš rozvinutá. Vzhledem k zmiňované modernizaci jsou tyto typy strojů zajímavým zbožím.

Jedním z faktorů, které do budoucna ovlivní trh s obráběcími stroji je, že ruská vláda se v rámci Národního programu Technologická základna 2007-2011 rozhodla investovat také do vývoje moderních obráběcích strojů. Zahraniční dovozy však i nadále budou hrát významnou roli.

Dovozní clo se na tyto výrobky pohybuje v rozmezí od 0 do 15 %. Dovoz těchto strojů dále podléhá 18 % DPH. Celní poplatky se pohybují v rozmezí od 0,15 do 0,33 % z celkové hodnoty obráběcích strojů.

Pokles počtu obráběcích strojů v Ruské federaci v letech 1999-2007.

Pokles počtu obráběcích strojů v Ruské federaci v letech 1999-2007.

Opotřebovanost obráběcích zařízení v Ruské federaci.

Opotřebovanost obráběcích zařízení v Ruské federaci.

About Petr Kvíčala